Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
virus 4835301 1280

Informasjon om coronaviruset fra Norsk senter for cystisk fibrose


korona, smittevern, behandling, leve med cf, barn med cf, ungdom med cf, voksen med cf
02.03.2020
Sharon Gibsztein og Kurt Helge Sjursen

På denne siden samler vi aktuell informasjon om koronaviruset, COVID-19, fra Norsk senter for cystisk fibrose. Du finner også aktuell informasjon fra Folkehelseinstituttet og andre aktuelle myndigheter og ressurser. Informasjon om CF-foreningens støttetilbud finner du også. Koronasituasjonen har nå gått fra akuttfase til pågående fase, og vi vil derfor kun oppdatere denne siden når det kommer noe direkte CF-aktuelt. Oppdateringsdato innhold/lenker: 27.04.2020 

 

 

Hvis du mistenker at du er smittet av koronavirus, skal du ringe din fastlege. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.
Du skal ikke møte opp på legevakt, hos fastlegen eller på sykehus hvis du mistenker smitte med koronavirus. Ta alltid kontakt per telefon først og få instrukser om hva du skal gjøre videre.

Cystisk fibrose, primær ciliedyskinesi og Shwachman Diamond Syndrom er kroniske lungesykdommer som også fører til svakere immunforsvar. Mennesker med disse sykdommene inngår derfor i såkalte sårbare grupper, og kan ha økt risiko for alvorlig sykdom hvis man smittes med koronaviruset COVID 19. 

Ved kontakt med helsemyndighetene i forbindelse med mistanke om koronasmitte, er det derfor viktig at du oppgir om du/barnet ditt har CF eller PCD.

Medisinske spørsmål om cystisk fibrose (CF) og primær ciliedyskinesi (PCD), og koronaviruset, må besvares av Norsk senter for cystisk fibrose.

 

Informasjon og meldinger fra Norsk senter for cystisk fibrose og Oslo universitetssykehus

Norsk senter for cystisk fibrose: Artikkel med spørsmål og svar om korona og CF, PCD og SDS. Nå som vi er over i pågående fase i korona/covid19-epidemien, vil CF-senteret oppdatere artikkelen ved behov. Siste oppdateringsdato står i selve artikkelen og på hvert undertema. Se også CF-senterets sentrale nettside, hvor alle koronasaker legges lett synlig under overskriften Aktuelle saker.

 

 

Folkehelseinstituttet og helsenorge

 

Andre norske ressurser

  • 19.03.2020: nav.no - aktuell informasjon, tjenester og ytelser i koronasituasjonen
  • UDs reiseinformasjon
  • Legemiddelverket - info "ordinær" legemiddelmangel, samt info om rasjoneringer og reguleringer i forbindelse med koronasituasjonen
  • FFOs koronahjelp - inkludert informasjon om ytelser fra det offentlige

 

 

Hva gjør CF-foreningen?

Norsk forening for cystisk fibrose følger situasjonen nøye og har løpende kontakt med CF-senteret. Vi følger også opp diskusjoner og spørsmål på våre facebookgrupper, disse kan du lese mer om nedenfor. 

 

Trenger du et fellesskap som forstår hvordan du har det?

Vi i Norsk forening for cystisk fibrose har egne lukkede grupper på facebook hvor du kan utveksle tanker og spørsmål med andre som også har CF eller PCD i livet sitt. Det kan være ekstra verdifullt i den situasjonen vi er i nå. Dette er en smittevernmessig trygg måte å møtes på, og du kommer i kontakt med mennesker som forstår dine spørsmål og bekymringer. Og selvfølgelig kan du også spørre om helt andre ting enn bare korona, så lenge det på en eller annen måte handler om livet med CF/PCD! 

Medlemskap i våre grupper gis etter henvendelse til oss på messenger via Facebooksiden vår eller på epost. Vi setter pris på om du er medlem hos oss. Du må ha CF/PCD selv eller være nær pårørende til person med CF/PCD.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen