Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
FigurNSCFbakterierAntibiotikaretningslinjer kildehenvisning sammenslatt

Antibiotikabehandling ved CF12.09.2019
Sharon Gibsztein

Lurer du på hva som er den nyeste og beste behandlingen for lungeinfeksjoner ved cystisk fibrose? Norsk senter for cystisk fibrose har laget nye retningslinjer for antibiotikabehandling ved infeksjoner i nedre luftveier hos barn, ungdom og voksne med cystisk fibrose. Bakterie- og soppinfeksjoner i nedre luftveier (lunger) som skal behandles etter disse retningslinjene er Staphylococcus aureus, MRSA, Burkholderia cepacia kompleks, Haemophilus influenzae, Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter xylosoxidans, Pandoraea apista, Pseudomonas aerigunosa, Aspergillus fumigatus og ikke-tuberkuløse mykobakterier.

Oppdatert 22. september 2019

 

De nye retningslinjene ligger i e-håndbok på Oslo universitetssykehus. 

Klikk på bildet nedenfor for å komme direkte til Antibiotikakapittelet eller bruk denne direktelinken. 

FigurNSCFbakterierAntibiotikaretningslinjer kildehenvisning sammenslatt

 

Det fungerer litt ulikt på pc og mobil, slik: På pc: Klikk på grågrønn knapp for den mikroben du vil vite mer om. På mobil: scroll nedover til du kommer til den bakterien du vil lese mer om. Du kan også benytte søk-funksjonen.

 

Hva er nytt?

Vi har spurt CF-senteret hva som er nytt i disse retningslinjene. Via CF-senterets leder Olav Trond Storrøsten forklarer CF-senterets barneoverlege Egil Bakkeheim hva som er nytt i forhold til før:

Antibiotikaretningslinjene ivaretar gjeldende praksis, siden de gamle var utdatert. Det er blant annet inkorporert nye guidelines for NTM (ikke tuberkuløse mycobakterier). Noen antibiotika er avregistrert og nye er kommet til. Eksempel på dette er Cefazolin i stedet for Cefalotin. Nå er det mindre vanlig med fast intervall mellom intravenøse kurer ved kronisk Pseudomonas aeruginosa. Det brukes mer "on-demand" behandling, altså behandling etter behov. 

 

Jeg er pasient - hvordan er retningslinjene nyttig for meg?

Du som pasient kan bruke retningslinjene til å bli kjent med de behandlingsalternativene du har for din infeksjon, og som et grunnlag for å diskutere hvordan tilrettelegge behandlingen best mulig.

Det er alltid legen din som har hovedansvaret for å gi deg riktig behandling. Men vi vet også at siden CF er en sjelden sykdom, er det ikke alle leger som har full oversikt over CF-behandling. Du kan derfor bruke retningslinjene til å veilede og hjelpe din lokale lege til å gi deg riktig behandling. Vi anbefaler også alltid både pasient og lege å ta kontakt med Norsk senter for cystisk fibrose for informasjon og veiledning hvis man har spørsmål om behandling.

Cfnorge er kjent med at disse retningslinjene er blitt til blant annet på etterspørsel fra behandlingsmiljøer rundt om i landet.

Vi har laget en egen side om alle de nye behandlingsretningslinjene.

Se Klæddus i vår nye promofilm om de nye retningslinjene. Filmen er laget i samarbeid med Oslo universitetssykehus.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen