Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Viser saker i kategorien 'hjelp til å spise'

17.03.2017

Canadiske CF’ere lever 10 år lengre enn amerikanske

Canadiske CF’ere lever 10 år lengre enn amerikanske

En ny studie viser at canadiske CF-pasienter har en gjennomsnittlig levealder på nær 51 år, mens de amerikanske lever nær 41 år. Tallene har man funnet ved å sammenligne det canadiske og det amerikanske CF-registeret. Hvorfor det er forskjell? Les videre for de tre hovedårsakene.

Les mer


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen