Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Viser saker i kategorien 'utdanning'

16.08.2016

Studentens 6 tips til deg som skal flytte hjemmefra

Studentens 6 tips til deg som skal flytte hjemmefra

Synne, som selv er student og har CF, gir deg 6 tips som kanskje gjør overgangen fra hjemmeboende til student og egen forsørger litt lettere.

Les mer


12.08.2016

Tips fra lærer’n som selv har CF

Tips fra lærer’n som selv har CF

Jan Olav Reffhaug er ungdomsskolelærer, og har selv CF. Her er hans innsidetips til deg som begynner på ungdomsskole eller videregående.

Les mer


20.01.2016

Å bli utvekslingsstudent - råd og tips

Å bli utvekslingsstudent - råd og tips

Utveksling blir stadig vanligere både under videregående og høyere utdanning. Derfor har vi samlet noen tips som til deg med CF som planlegger å være utvekslingselev. Illustrasjon: pixabay.com

Les mer


17.08.2015

Barnas egne råd om skole- og barnehagestart

Barnas egne råd om skole- og barnehagestart

Vi har forhørt oss med våre viktigste eksperter, barna, om hva som er lurt på skolen, barnehagen og på SFO når man har CF. Noen voksne har også fått lov å komme med tips. Illustrasjon: morguefile.com

Les mer


17.08.2015

Høyere utdanning og CF: ekstra stipend, tilrettelegging og andre tips

Høyere utdanning og CF: ekstra stipend, tilrettelegging og andre tips

Visste du at Lånekassen har ekstra låne- og stipendordninger for deg med nedsatt funksjonsevne, og at du kan få 3549 kr i stipend per måned i tillegg til vanlig studielån? Og at du kan ha rett på ekstra tilrettelegging av studiet og eksamen? Vi gir deg noen konkrete og erfaringsbaserte...

Les mer


26.01.2014

Utdanning – tips, søknadsfrister og lånemuligheter

Utdanning – tips, søknadsfrister og lånemuligheter

1. februar er søknadsfrist til særskilt opptak til videregående skole, og utover våren følger søknadsfrister til videregående skole og høyere utdanning som universitet og høyskole. Vi har samlet litt nyttig info for deg som har CF og skal ta viktige valg om utdanning.

Les mer


13.05.2012

Ekstra studiestøtte fra Lånekassen

Ekstra studiestøtte fra Lånekassen

Lånekassen har egne ordninger for deg som er funksjonshemmet eller har nedsatt funksjonsevne. Ordningene er ny fra skoleåret 2012/2013 og gjelder for høyere og annen utdanning (ikke vanlig videregående opplæring).Oppdatert 15. mai 2012

Les mer


25.08.2011

Støtteordninger for elever og studenter med nedsatt funksjonsevne

Støtteordninger for elever og studenter med nedsatt funksjonsevne

Elever og studenter med nedsatt funksjonsevne som ikke kan arbeide ved siden av utdanningen, kan få ulike ektsra støtteordninger fra Lånekasse.

Les mer


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen