Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
657.jpg

Støtteordninger for elever og studenter med nedsatt funksjonsevne


Rettigheter, Utdanning
25.08.2011
Sharon Gibsztein

Elever og studenter med nedsatt funksjonsevne som ikke kan arbeide ved siden av utdanningen, kan få ulike ektsra støtteordninger fra Lånekasse.

Første gang publsiert 2011, oppdatert 2013.

 

Vi sakser fra Lånekassens sider om den nye ordningen:

"Støtte i tolv måneder
Elever og studenter med nedsatt funksjonsevne i høyere og annen utdanning, og som ikke kan arbeide ved siden av studiene, kan få støtte i tolv måneder.  

Stipend
Denne gruppen søkere kan også ha rett til et stipend på 3 200 kroner per måned i tillegg til ordinær støtte. Stipendet blir behovsprøvd opp mot inntekt (herunder trygdeytelser) og formue.  

Forsinkelse
Elever eller studenter med nedsatt funksjonsevne som får støtte etter tredje del i forskriftene, og som har blitt forsinket utover 60 studiepoeng fordi læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestedet ikke er tilpasset søkerens funksjonshemming, kan ha rett til støtte ut over forsinkelse over 60 studiepoeng. Hele basisstøtten blir gitt som stipend. Det er en forutsetning at søkeren ikke mottar støtte gjennom folketrygden som er ment å dekke livsopphold. Stipendet er ikke behovsprøvd."

Les mer om hvem den nye ordningen gjelder for og dokumentasjonsbehov i linken øverst.

Tidligere oppslag om denne saken
cfnorge har rapportert om hvordan Unge Funksjonshemmede har kjempet frem den nye ordningen:

Unge CF’ere svært fornøyde med ny studiefinansiering
Gjennomslag for ny studiefinansieringsordning
Studiefinansiering via NAV er stigmatiserende
 
Bedre studiefinansiering for funksjonshemmede studenter

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen