Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Viser saker publisert 2007

31.12.2007

Norsk senter for cystisk fibrose

Norsk Senter for cystisk fibrose er et nasjonalt kompetansesenter med tverrfaglig spisskompetanse innen cystisk fibrose: diagnose, behandlingsmetoder og psykososiale konsekvenser som følge av sykdommen. Norsk senter for cystisk fibrose skal komme i tillegg til det eksisterende hjelpeapparatet på kommune- og fylkesnivå.

Les mer


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen