Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Se nyhetssaker om Støtt oss

Støtt oss

Vi er veldig glade for alle små og store gaver til vårt arbeid. Vårt Vipps-nummer er 77851, eller du kan søke på "cystisk", så finner du Norsk forening for cystisk fibrose. En gave til oss passer til store og små anledninger; bursdager, jul, veldedige arrangement, julegave fra private selskaper/næringsdrivende, minnemarkeringer for å nevne noen. Stiftelsen Forskningsfondet for cystisk fibrose er også et selvstendig og verdig formål, her kan man få skattefradrag.

Oppdatert 10. november 2021  

 

Støtt oss via Vipps - 77851!

Å finne oss på Vipps er enkelt, bare søk oss opp med "cystisk" eller "Norsk forening for cystisk fibrose". Vi har nå ett vippsnummer, 77851.
Om du ønsker å gi 1000 kroner eller mer, anbefaler vi vanlig nettbankoverføring til vår konto 7877.08.37986, Norsk forening for cystisk fibrose.

 

Hva går pengene til?

Vi har vedtaksfestet at midlene vi får inn på Vipps fordeles slik; en tredjedel til Trivselsfondet og en tredjedel til drift. Den siste tredjedelen sender vi videre til Forskningsfondet for cystisk fibrose.
Midler til drift går blant annet til våre ulike opplærings og trivselsarrangement, vårt ungdomsråd og fagråd og våre ulike informasjons- og støttetiltak som blant annet denne nettsiden og støttegruppene våre på facebook. Om du vil at pengene du gir skal gå til noe spesielt, gi melding i Vippsoverføringen din.

 

Gi til et spesielt formål? Gi oss beskjed!

Hvis du vil gi til et bestemt tiltak, er det viktig at du merker overføringen din, enten det er en vippsoverføring eller tradisjonell kontooverføring. Eksempel på formål kan være tiltak for barn og unge, eller opplæringsarrangement. Om pengene kommer fra egne innsamlnger eller støttearrangement, gi oss beskjed om det også. For eksempel, hvis pengene er fra en innsamling eller lignende, merk den med Konsert, Loppemarked, Facebook-oppfordring eller lignende. 

 

Minnegave

Hvis det er en minnegave, merk overføringen med navnet til den du vil minne. Dette er viktig fordi vi sender brev til de etterlatte med navn på de som har gitt minnegave.
De fleste velger å gi minnegave til Forskningsfondet for cystisk fibrose, da er det det fondet styre som sender takkebrev til de etterlatte.

 

Forskning

Forskningsfondet for cystisk fibrose (organisasjonsnummer 977 142 946) er en selvstendig stiftelse uten driftsmessig tilknytning til Norsk forening for cystisk fibrose. Hvis du ønsker å gi via oss i NFCF, kan du bruke vårt vippsnummer. Det er da svært viktig å merke vippsingen med "FF", som står for Forskningsfondet. Vi overfører da ditt beløp minus kostnader videre til Forskningsfondet. Hvis du ikke merker vippsingen med FF, vil bare en tredjedel gå til fondet, se over.
Stort beløp til forskning? For store beløp til Forskningsfondet anbefaler vi vanlig bankoverføring til fondets konto 9041.06.20714, da dette gir rett til skattefradrag, se nedenfor. Slikt fradrag er ikke mulig via vår Vipps. 

 

Skattefradrag for Forskningsfondet

Bidrag til Forskningsfondet gir skatteytere rett til fradrag i henhold til skattereglene for bidrag til forskningsinstitusjoner. Givere har selv ansvar for å føre opp gaver som fradrag på selvangivelsen. Les mer om skattefradrag for tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring (2/3 deler ned på siden) hos skatteetaten.no og se liste over godkjente mottagere på skattetaten.no . Vi gjør oppmerksom på at også næringsdrivende kan få skattefradrag ved gave/tilskudd til Forskningsfondet for cystisk fibrose.

 

Trivselsfondet

Du kan overføre via vanlig nettbankoverføring til vårt eget fond Trivselsfondet. Trivselsfondets bankkonto er: 5122.05.80206. 

 

Ta kontakt!

Hvis du som giver ikke finner tilstrekkelig informasjon her på nettsidene om disse fondene, ta kontakt med oss på post@nfcf.no.

 


Se også våre nyhetssaker om Støtt oss

Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen