Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Symkevi ett trinn videre
FaserNyeMetoder bearbeidetNFCFaug2019 kreditering liten
  Siste publiserte saker

Hvordan er det å være pårørende til en person med cystisk fibrose?

01.08.2019

Søster, samboer, datter og ektemann deler personlige og tankevekkende erfaringer om det å være pårørende.

Les mer


Symkevi-oppdatering

20.06.2019

Hvordan går det med godkjenningsprosessene for Symkevi? Vi har vært i kontakt med legemiddelverket og produsenten. Symkevi er en CFTR-modulator, og den tredje markedsførte årsaksbehandlingen for cystisk fibrose. Også siste nytt fra FDA om Symkevi for barn.

Les mer


Bakteriofager mot multiresistente Pseudomonas a.

16.06.2019

Utprøvende nødbehandling med bakteriofager reddet en livstruende syk 26 år gammel kvinne med CF og multiresistent pseudomonasinfeksjon. Den åtte uker lange bakteriofagbehandlingen ble kombinert med tre pseudomonas-antibiotika, og beskrives nøye i en vitenskapelig artikkel av forskere ved University of California i San Diego, USA.

Les mer


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen