Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Kaftrio 2-6 er godkjent!
Nettside Kaftrio 2 5 godkjent mai
  Siste publiserte saker
Godkjenningssøknad for vanza-trippelen sendt til EMA

Godkjenningssøknad for vanza-trippelen sendt til EMA

14.05.2024

Europeiske legemiddelmyndigheter har mottatt godkjenningssøknad for vanza-trippelen. Vanza-trippelen er en CFTR-modulator, også kalt årsaksbehandling for cystisk fibrose. Vanza-trippelen omtales gjerne som arvtageren til Kaftrio.

Les mer


Vi minner om medlemsundersøkelsen!

Vi minner om medlemsundersøkelsen!

29.04.2024

Din mening er viktig for oss - har du husket å svare på medlemsundersøkelsen? Går kjapt på 10 minutter. Siste svarfrist er 1. mai.

Les mer


Kaftrio 2-5: status april 2024

Kaftrio 2-5: status april 2024

27.04.2024

Bestillingsforum har bedt Sykehusinnkjøp utarbeide et prisnotat for Kaftrio for barn i alderen 2-5 år. Et ferdig forhandlet prisnotat er grunnlag for finansieringsvedtak i Beslutningsforum. CF-foreningen håper Kaftrio kan få et ja i Beslutningsforum før sommeren.

Les mer


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen