Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Se nyhetssaker om Medlemskap

Medlemskap

Velkommen til oss! 

Oppdatert 11. januar 2021

Medlemskategorier:

1. Hovedmedlem - personlig medlem
2. Husstandsmedlem - person i samme familie og med samme adresse som hovedmedlem
    

KONTINGENTPRISER 2021:

  • Hovedmedlem................................Kr. 300,- pr. år
  • Husstandsmedlem..........................Kr. 120,- pr. år

Se vår brosjyre om å være nydiagnostisert. For medlemmer tilbyr vi vår likepersontjeneste - mennesker med erfaring med cystisk fibrose som er der for deg. Vi har også aktive lukkede grupper på facebook hvor du kan spørre om det du lurer på, lufte tanker og bekymringer, og få svar og innspill fra andre i samme situasjon. Ta kontakt på post@nfcf.no for å få vite mer. På grunn av korona er fysiske treff og aktiviteter satt i bero inntil videre.  

Meld deg inn i CF-foreningen her!

 

 

 


Se også våre nyhetssaker om Medlemskap

Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen