Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Å leve med CF

På dette menyområdet forklarer vi hva cystisk fibrose er, og hvordan det arter seg i forskjellige faser av livet. Å ha en kronisk og alvorlig sykdom i familien påvirker også de pårørende, og vi vet at fasen rundt og etter diagnostisering kan være krevende. Å leve med CF påvirker mange områder i livet, og det kan tidvis være tungt, ensomt og by på sorg og tap. Samtidig kan mennesker med cystisk fibrose med god planlegging og ved å ta hensyn til egen helse oppleve livets store og små gleder som reise, jobb og å stifte familie.

 

Har du spørsmål eller vil høre andres erfaringer om hvordan de løser små og store utfordringer med å kombinere CF med hverdagen? Bruk våre lukkede og hemmelige facebookgrupper. Medlemsskap i gruppene gis etter invitasjon eller på forespørsel, og du må enten ha CF selv eller være nær pårørende av noen med CF. Vi oppfordrer alle som blir tatt opp i gruppene til å bli medlem i NFCF.   

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen