Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Viser saker i kategorien 'presisjonsmedisiner for cf'

17.11.2020

Kaftrio-dokumenter levert til SLV

Kaftrio-dokumenter levert til SLV

Vertex bekrefter at de denne uken har levert dokumentpakken for Kaftrio til Statens legemiddelverk. Dette betyr at metodevurderingen er nær å komme skikkelig i gang.

Les mer


13.11.2020

Hva gjør CF-foreningen for årsaksbehandlende medisiner?

Hva gjør CF-foreningen for årsaksbehandlende medisiner?

Vi vet at tilgang til medisiner er det våre medlemmer er aller mest opptatt av. Les hvordan vi jobber for Kaftrio, Symkevi, Orkambi og Kalydeco.

Les mer


05.11.2020

Kalydeco EMA-godkjent for barn fra 4 måneders alder

Kalydeco EMA-godkjent for barn fra 4 måneders alder

Denne årsaksbehandlingen er dermed den første og eneste CFTR-modulatoren som er godkjent for spedbarn. Godkjenningen gjelder et mindre utvalg mutasjoner.

Les mer


03.11.2020

Kaftrio-studie for barn 2-5 år planlegges

Kaftrio-studie for barn 2-5 år planlegges

Vertex planlegger fase-3 studie av elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor (Kaftrio) for barn med CF i alderen 2-5 år.

Les mer


01.10.2020

Engelske og danske innkjøpsavtaler for årsaksbehandling - inspirasjon for Norge?

Engelske og danske innkjøpsavtaler for årsaksbehandling - inspirasjon for Norge?

Både danske og engelske CF-pasienter får årsaksbehandlingen Kaftrio, og dette får de fordi disse to landene har inngått pakkeavtaler med produsenten. Vi håper at norske myndigheter kan la seg inspirere til å finne gode løsninger slik at godkjennings- og innkjøpsprosessen ikke forsinkes unødig.

Les mer


02.09.2020

Vertex søker FDA om godkjenninger for flere sjeldne mutasjoner

Vertex søker FDA om godkjenninger for flere sjeldne mutasjoner

Produsenten av Kaftrio (Trikafta), Symkevi (Symdeko) og Kalydeco har testet de tre årsaksbehandlingene på cystisk fibrose-celleklumper med sjeldne CF-mutasjoner. På bakgrunn av testene, har de nå bedt FDA om godkjenne at mennesker med sjeldne CF-mutasjoner kan få bruke en av de tre årsaksbehandlingene. Foto: collage FDA/Vertex-logo.

Les mer


22.07.2020

Ny studie: Kaftrio bedre enn Kalydeco og Symkevi

Ny studie: Kaftrio bedre enn Kalydeco og Symkevi

Trippelbehandlingen med Kaftrio (Trikafta i USA) gir bedre effekt enn henholdsvis Kalydeco eller Symkevi. Dette gjelder for som er heterozygote med F508del og én gating-mutasjon, eller med F508del og én restfunksjons-mutasjon. Dette viser resultatene fra en fase-3 studie som produsent Vertex nettopp har offentliggjort. Illustrasjon: collage av skjermdumper.

Les mer


08.07.2020

Kaftrio formelt EU-godkjent

Kaftrio formelt EU-godkjent

KAFTRIO (amerikansk Trikafta) ble i august i år endelig formelt godkjent for Europa for to hovedgrupper, og i november i år leverte produsenten dokumentpakken til Statens legemiddelverk. Produsenten søker også om europeisk godkjenning for ytterligere mutasjonskombinasjoner.

Les mer


27.05.2020

Metodevurdering for Trikafta er i gang

Metodevurdering for Trikafta er i gang

Mandag denne uken gikk det formelle startskuddet for metodevurderingen av Trikafta. Produsent Vertex stiller spørsmål ved beregningsmodellene legemiddelverket bruker for medisiner for sjeldne sykdommer.

Les mer


30.04.2020

Trikafta-studie på barn 6-11 år

Trikafta-studie på barn 6-11 år

Vertex har fullført fase-3 studier bruk av Trikafta/Kaftrio på barn i alderen 6-11 år. De planlegger å sende godkjenningssøknad til FDA en gang i oktober-desember 2020, og med europeisk søknad noe senere.

Les mer


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen