Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Viser saker publisert 2009

06.11.2009

Norge mangler sentralt CF-register

I Norge finnes det ikke et sentralt register som viser hvor mange CF-pasienter det finnes i landet. Dermed blir det vanskelig å sikre at alle pasienter med CF får korrekt behandling og dermed bedre livsmuligheter.

Les mer


06.10.2009

Ketil Moe hedres med statue

Ketil Moe hedres med statue

11. november minnes Lillesand kommune 10-årsdagen for Ketils Moes(bildet) bortgang ved å avduke en statue av ham. Ketil Moe mottok NFCFs hederspris "CF-prisen" i 1997.

Les mer


30.09.2009

Statlig trainee-program en suksess

Statlig trainee-program en suksess

De siste årene har mennesker med nedsatt funksjonsevne kunnet skaffe seg arbeidserfaring ved å være med i et statlig trainee-program. Erfaringene fra programmet viser at organisatorisk tilrettelegging er viktigere enn fysisk tilrettelegging i de fleste tilfeller. Dette viser en Fafo-rapport som har evaluert trainee-programmet.

Les mer


14.09.2009

CF- Norden: Behandlingsretningslinjer må være tilgjengelige

CF- Norden: Behandlingsretningslinjer må være tilgjengelige

I helgen var det CF-Norden møte i København. Behandlingsretningslinjer var ett av temaene som ble diskutert.

Les mer


09.07.2009

Ordliste for CF

Ordliste for CF

Det er mange medisinske uttrykk å forholde seg i forbindelse med CF og kontakt med helsepersonell og sykehus. Les og lær fra vår ordliste.

Les mer


27.04.2009

Retningslinjer for NFCFs likemenn og ungdomsråd

Vi har retningslinjer for likemennenes og ungdomsrådets virksomhet. Retningslinjene er vedtatt på styremøte 17. april 2009.

Les mer


18.04.2009

CF-prisen til Per Meland

CF-prisen til Per Meland

Per Meland, mangeårig tillitsvalgt og tidligere leder i NFCF, fikk overrakt CF-prisen under kveldens festmiddag på årsmøtet i Trondheim. CF-prisen er NFCFs æresbevisning.

Les mer


23.02.2009

Spør en CF-ekspert!

Spør en CF-ekspert!

CF-eksperter fra hele verden svarer på dine spørsmål på ECORN.

Les mer


20.02.2009

Lungefysioterapi av Sandra Gursli

Lungefysioterapi av Sandra Gursli

I denne boken viser Gursli hvordan at å kunne lese og påvirke pusten er viktig i lungefysioterapi. Boken er skal øke innsikten i problemstillinger knyttet til blant annet lungefysioterapi ved CF. Lungefysioterapi er skrevet av Sandra Gursli, som er avd. ledende fysioterapeut ved Norsk senter for cystisk fibrose.

Les mer


20.02.2009

Lungesykdommer, 3. utgave, av Petter Giæver

Lungesykdommer, 3. utgave, av Petter Giæver

Dette er tredje utgave, revidert og oppdatert med ny kunnskap om årsak, sykdomsutvikling, diagnostikk og behandling av de fleste lungesykdommer som er aktuelle i norsk praksis. Boken har et eget kapittel om CF. Overlege ved NSCF, Pål L. Finstad, har bistått Giæver med dette kapitellet.

Les mer


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen