Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

CF-prisen til Per Meland


CF-prisen
18.04.2009
Sharon Gibsztein

357.jpg

Per Meland, mangeårig tillitsvalgt og tidligere leder i NFCF, fikk overrakt CF-prisen under kveldens festmiddag på årsmøtet i Trondheim. CF-prisen er NFCFs æresbevisning.

Meland får prisen for lang og tro tjeneste i 24 år som tillitsvalgt på ulike nivåer i foreningen, blant annet som leder i NFCF. Meland, som er fra Stjørdal, er fremdeles aktiv som sekretær i Forskningsfondet. CF-prisen deles ut til "en person som har gjort en ekstraordinær innsats for CF, utover det som kan anses som forventede arbeidsoppgaver" Vi gratulerer!

Mer om Per Meland og CF-prisen kommer i CF-bladet 2/2009, som kommer i juni.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen