Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Proveglass lengderamme.

Viktig melding til voksne med CF


korona, behandling, voksen med cf, smittevern
24.03.2020
Sharon Gibsztein

CF-voksensykepleierne Benedicte og Sofia har en viktig beskjed til voksne med cystisk fibrose om nye rutiner i forbindelse med kontroller og oppfølging på telefon/video. Foto: Benedicte Akselsen.

Oppdateringsdato: 26.03.2020.
Denne saken er laget i samarbeid med Norsk senter for cystisk fibrose.

 

RekvisisjonMikrobiologiskLabUlleval4Hei alle! CF-oppfølgingen og sykehuskontrollene må nå gjøres via telefon/video for en stund fremover. Våre flinke poliklinikksykepleiere har i disse dager sendt ut brev med utstyr til sendeprøver til alle CF pasienter i vår region, altså dere som har Ullevål som regionssykehus for CF-behandling.
Vi ønsker at dere sender inn prøver ved eksaserbasjoner (forverringer) eller senest en uke før den oppsatte telefonkonsultasjonen. Landspasienter følger lokalsykehusets oppfølging.

Litt om hvordan du fyller ut rekvisisjonsskjemaet som du har fått tilsendt. På illustrasjonsbildet har vi gulet ut de feltene du skal fylle ut selv (de er ikke gulet ut på skjemaet du har fått tilsendt):

  • Fyll ut dato (dag og klokkeslett) for prøvetagning - skriv også prøvetakingsdatoen på selve glasset
  • Sykdomsdag/sykdomsvarighet: Skriv hvor mange dager du eventuelt har hatt forverring
  • Antimikrobiell terapi: Markér for om du står på antibiotika eller ikke - hvis ja, skriv hvor lenge du har stått på antibiotika, og hvilket medikament

Vi håper alt er bra med dere, skulle det være noe er det bare å ta kontakt.

Hilsen Benedicte og Sofia, Norsk senter for cystisk fibrose, voksenseksjonen


Relatert innhold fra cfnorge.no:

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen