Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Delvis samfunnsåpning: Viktig at våre pasienter opprettholder tiltak for beskyttelse


korona, smittevern, behandling, barn med cf, ungdom med cf, voksen med cf
08.04.2020
Sharon Gibsztein

OTS

Myndighetene varsler at de vil starte en delvis gjenåpning av samfunnet etter påske. Leder ved Norsk senter for cystisk fibrose, Olav Trond Storrøsten, formidler konkrete råd til mennesker med CF, PCD, og pårørende i forbindelse med dette.

 

Norsk senter for cystisk fibrose har bedt cfnorge.no formidle følgende melding:

 

Norsk senter for cystisk fibrose, NSCF, håper at alle våre pasienter har det etter forholdene greit i den vanskelige situasjonen vi er i.

Vi gleder oss alle sammen over at myndighetenes tiltak har medført at personer med Covid-19 sykdom er begrenset og at alle som trenger det får et godt behandlingstilbud. Helsevesenet greier så langt å holde godt følge med smittesituasjonen.

Myndighetene har nå har lettet noe på smitteverntiltak i samfunnet.

NSCF ønsker å minne om at det per i dag er mer smitte i samfunnet enn det var da NSCF kom med sine anbefalinger. Senterets anbefalinger er derfor fortsatt gjeldende.

NSCF vil gjøre nærmere vurderinger rett etter påske. Informasjon vil bli lagt ut på NSCFs hjemmeside.

 

NSCF ønsker alle en god påske.

Olav Trond Storrøsten, daglig leder NSCF

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen