Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Viser saker i kategorien 'transplantasjon'

17.03.2017

Canadiske CF’ere lever 10 år lengre enn amerikanske

Canadiske CF’ere lever 10 år lengre enn amerikanske

En ny studie viser at canadiske CF-pasienter har en gjennomsnittlig levealder på nær 51 år, mens de amerikanske lever nær 41 år. Tallene har man funnet ved å sammenligne det canadiske og det amerikanske CF-registeret. Hvorfor det er forskjell? Les videre for de tre hovedårsakene.

Les mer


28.11.2016

Rikshospitalet forsker på transplanterte CF’ere

Rikshospitalet forsker på transplanterte CF’ere

Det er vanskelig å finne riktig dosering av immundempende medisiner hos transplanterte som har cystisk fibrose. Dette kan være uheldig for de nye organene eller nyrefunksjonen. Nå skal et nordisk forskningsprosjekt se nærmere på medisinopptak og metabolisme hos transplanterte CF’ere.

Les mer


29.09.2016

Nye helsekrav til førerkort

Nye helsekrav til førerkort

Fra 1. oktober 2016 er det nye og strengere krav til helsetilstand for de som skal ha førerkort. I vår målgruppe er det de med alvorlig lungesykdom og/eller diabetes som må være obs på de nye helsekravene.

Les mer


20.05.2016

To nye informasjonsbrosjyrer

To nye informasjonsbrosjyrer

Brosjyrene, «CF – Et litt annerledes liv» og «CF – «Et liv med nye lunger», fremstår som informative samtidig som at språket er godt og enkelt. Det har hele tiden vært et poeng at brosjyrene skal kunne leses, og forstås, av flest mulig.

Les mer


29.02.2016

Espen ga bort hjerte, fikk dobbelt tilbake

Espen ga bort hjerte, fikk dobbelt tilbake

I en lang og grundig artikkel hos Norsk helseinformatikk forteller den transplanterte CF'eren Espen Knarvik om livet før og etter transplantasjonen, om kjærligheten som kom inn da det begynte å bli tøft, om sønnen, og arbeidslivsutfordringer og om hvordan han har funnet sin gode hverdag.

Les mer


08.12.2015

Transplanterte: viktig å unngå graviditet ved bruk av mykofenolat

Transplanterte: viktig å unngå graviditet ved bruk av mykofenolat

Legemiddelverket melder at det er svært viktig å unngå graviditet både under og etter bruk av mykofenolat. Dette fordi middelet er fosterskadelig. Forsiktighetsreglene gjelder også for menn. Mykofenolat brukes for å hindre avstøtning etter transplantasjon. Bilde: pixabay.com

Les mer


18.10.2015

Transplantasjonsforskning: Kan vasking av griselunger gi mindre avstøtning?

Transplantasjonsforskning: Kan vasking av griselunger gi mindre avstøtning?

Foreløpige resultater fra et svensk-britisk forskningsprosjekt på griser viser at det blir mindre avstøtning på donorlunger hvor antistoffene er «vasket» bort.

Les mer


06.05.2015

Frivillighet gir flest organdonasjoner

Frivillighet gir flest organdonasjoner

Hva skal til for å få flest mulig organdonasjoner? Stiftelsen organdonasjon tar frem fakta og gir tilsvar på den siste tidens mange kreative forslag.

Les mer


09.04.2015

Ny transplantasjonlov vedtatt i Stortinget

Ny transplantasjonlov vedtatt i Stortinget

Den nye transplantasjonsloven ble vedtatt av Stortinget 10. april. En samlet helse- og omsorgskomité fylte ut hvert sitt donorkort i Stortingets vandrehall. Den nye loven vil kunne øke antall donasjoner, og Stiftelsen organdonasjon (SO) har jobbet intenst for å få til en modernisert transplantasjonslov. Foto: stortinget.no

Les mer


26.01.2015

Valentinesdagen for organdonasjon

Valentinesdagen for organdonasjon

Stå på stand for organdonasjon på Valentinesdagen 14. februar. Donortallene i Norge har sunket de siste årene og din innsats er viktigere enn noen gang. Bli med og del ut donorkortbrosjyrer og informasjon. Enklere måte å redde liv på finnes nesten ikke! Hør norske Troels (til venstre) og svenske Stugbalds...

Les mer


Chiesi Pharma Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen