Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Transplanterte: viktig å unngå graviditet ved bruk av mykofenolat


medikamentnytt, transplantasjon
08.12.2015
Sharon Gibsztein

guttebaby

Legemiddelverket melder at det er svært viktig å unngå graviditet både under og etter bruk av mykofenolat. Dette fordi middelet er fosterskadelig. Forsiktighetsreglene gjelder også for menn. Mykofenolat brukes for å hindre avstøtning etter transplantasjon. Bilde: pixabay.com

 

I legemiddelverkets melding nevnes kun hjerte, nyre og levertransplantasjon, men cfnorge.no er kjent med at preparatet også brukes av lungetransplanterte. Virkestoffet mykofenolat markedsføres i flere former og under flere navn, og er så vidt cfnorge.no kjenner til et alternativ til Cellcept.

Det er viktig at både kvinner og menn leser meldingen om forsiktighetsregler om mykofenolat fra legemiddelverket. Legemiddelet øker risikoen for spontanabort og medfødte misdannelser under svangerskap.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen