Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Skjermdump nrk2013 lungevaskvideo

Transplantasjonsforskning: Kan vasking av griselunger gi mindre avstøtning?


transplantasjon, fag og forskning
18.10.2015
Sharon Gibsztein

Foreløpige resultater fra et svensk-britisk forskningsprosjekt på griser viser at det blir mindre avstøtning på donorlunger hvor antistoffene er «vasket» bort.

 

«Lungevaskemetoden», som kalles Ex-vivo lung perfusion, EVLP, brukes i dag til å forbedre kvaliteten på dårlige donorlunger til mennesker. Metoden går ut på spyle gjennom donorlungene med en løsning av næringsstoffer og væske før de settes inn hos mottageren. Se video av metoden her. Metoden er utviklet av en norsk lege som jobber i Sverige, og metoden er i bruk både i Norge, Sverige og andre land.

Ved en vanlig transplantasjon oppstår det alltid avstøtning kort tid etter operasjonen. Dette er en kritisk fase som i dag rutinemessig behandles med medisiner.

 

Tester EVLP på griser

I et svensk-britisk forskningsprosjekt har man sett på griselunger og om EVLP kan brukes til å redusere avstøtning. Ved å spyle griselungene med EVLP-løsningen, får man fjernet donorens hvite blodceller. Det er donorens hvite blodceller som trigger mottagerkroppens avstøtning.

 

EVLP kan gi mindre avstøtning

Hos de grisene som hadde fått lunger som var behandlet med EVLP, viste lungene lite tegn på avstøtning den første timen. Til sammenligning så man sterk avstøtning hos alle de grisene som hadde fått lunger med den vanlige transplantasjonsmetoden. Dette viser at EVLP kan være en mulig metode for å redusere avstøtning.

Les mer om dette i originalartikkelen fra britiske Cystic Fibrosis Trust: Research shows promising results for lung filtering technique

 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen