Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Phoenix Convention Center 4 visitor7

CF-fagfolk til viktig CF-konferanse i USA


fag og forskning
06.10.2015
Sharon Gibsztein

Denne uken reiser en delegasjon fra Norsk senter for cystisk fibrose, NSCF, til den 29. nord-amerikanske CF-konferansen, NACFC. Følg med på vår facebookside CFNorge for direkterapporter fra Ellen Julie Hunstad. Konferansen pågår 8.-10. oktober i Phoenix Convention Center. Illustrasjon: By Visitor7/commonswikimedia.

 

NSCF-leder Olav-Trond Storrøsten har med seg overlegene Pål L Finstad (voksen) og Egil Bakkeheim (barn), sykepleiespesialist Ellen Julie Hunstad og overlege Iren L Matthews. Med unntak av Matthews, er alle fra NSCF. Matthews jobber ved barneavdelingen på Ullevål, Oslo universitetssykehus.

North American Cystic Fibrosis Conferennce, NACFC, er en av de to viktigste internasjonale CF-konferansene, og en svært viktig arena for publisering og formidling av nye forskningsresultater, nye behandlingsmetoder og generell utveksling av kunnskap og informasjon innenfor et bredt utvalg av CF-temaer.

 

Følg konferansen på CFNorge på facebook!

Ellen Julie Hunstad, som også er nestleder i NFCFs fagråd, har også denne gangen sagt seg villig til å rapportere fra konferansen på vår facebookside CFNorge, så følg med der for dagsaktuelle rapporter fra NACFC 2015.   

 


Chiesi Pharma Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen