Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
StanghelleRidderSunnaas

Ridder av St.Olavs Orden til Johan Kvalvik Stanghelle


behandling, fag og forskning
04.10.2015
Sharon Gibsztein

Tirsdag 29. september ble professor dr. med Johan Kvalvik Stanghelle, til høyre på bildet, utnevnt til Ridder av St.Olavs Orden for sitt omfattende forskningsarbeid. På 1990-tallet viste Stanghelle at fysisk aktivitet ga mennesker med CF lengre og friskere liv. Før Stanghelles forskning mente man at fysisk aktivitet var farlig og måtte unngås for denne pasientgruppen. Bildet er hentet med tillatelse fra Sunnås sykehus sin facebookside.

 

 

Stanghelle forteller til NRKs Norgesglasset 28. september at det var tilfeldig at han kom i kontakt med CF. På slutten av 1970-tallet jobbet han som lege på Beitostølen helsesportssenter. Den sørlandske CF-barnelegen Dag Skyberg hadde med seg pasienter med CF dit. Skyberg mente at man skulle være fysisk aktiv selv om man hadde den alvorlige lungesykdommen.

 

Pasientene ville løpe Marathon

Som stedlig lege sto Stanghelle for gjennomføringen. Det viste seg at den fysiske aktiviteten ga gode effekter på kort sikt, og da noen av pasientene selv foreslo at de kunne løpe marathon, var kimen til samarbeid og forskning på fysisk aktivitet og CF sådd. I årene som fulgte løp mennesker med CF både Oslo Marathon og New York Marathon med Stanghelle som tilrettelegger og testapparat. Ketil Moe var en av de mer kjente marathonløperne. Stanghelle og de andre unge CF'erne fikk god hjelp av Jack og Grete Waitz, som var dør-åpnere og praktiske hjelpere.

 

Fysisk aktivitet var farlig

Før dette trodde man at mennesker med CF hadde best av å sitte stille og ikke bli slitne – fysisk aktivitet ble ansett som farlig. De store internasjonale ekspertene mente til og med at skolegymnastikk måtte unngås.

Stanghelles forskning viste at å være fysisk aktiv var svært bra for mennesker med CF: de ble ikke sykere, tvert imot ble de friskere og fikk en bedre prognose. Undervegs møtte han stor internasjonal motstand for denne utradisjonelle norske tilnærmingen og det raste en internasjonal fagdebatt rundt hans funn. Til Norgesglasset forteller han at en stor amerikansk CF-autoritet kommenterte de løpende CF-pasientene og de positive resultatene med at «It is unnatural for these persons to run, unless they are thieves or victims».

 

Doktorgrad på CF og fysisk aktivitet

I 1993 tok Stanghelle det som sannsynligvis var den første doktorgraden på CF og fysisk aktivitet; Physical exercise in the management of cystic fibrosis.

 

Fysisk aktivitet en del av standardopplegget

Stanghelles forskning på effekten av fysisk aktivitet på CF førte til en radikal omlegging av behandlingsopplegget, og i dag er fysisk aktivitet en sentral del av den medisinskfaglige behandlingen for cystisk fibrose. Stanghelles viktige arbeid har vært med på å øke livskvaliteten og livslengden for mennesker med CF over store deler av verden.

 

Stanghelle er professor i medisin, og jobber til daglig er forskningsdirektør ved Sunnaas sykehus på Nesodden, der han er forskningsdirektør.


NFCF har sendt en gratulasjonshilsen til den nyslåtte ridderen.

 

Les mer:

Johan Kvalvik Stanghelle utnevnt til Ridder 1. klasse, St.Olavs orden

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen