Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
yoyo 306751 640

Rikshospitalet forsker på transplanterte CF’ere


transplantasjon, fag og forskning, behandling
28.11.2016
Sharon Gibsztein

Det er vanskelig å finne riktig dosering av immundempende medisiner hos transplanterte som har cystisk fibrose. Dette kan være uheldig for de nye organene eller nyrefunksjonen. Nå skal et nordisk forskningsprosjekt se nærmere på medisinopptak og metabolisme hos transplanterte CF’ere.

 

Mennesker som er transplanterte må ta medisiner som demper immunsystemet, såkalte immunsuppresiva. Medisinen gis som tabletter. Det er svært viktig at kroppen tar opp eksakt riktig dose av slik medisin.

For å holde øye med at kroppen tar opp og nyttiggjør seg riktig mengde medisin, tas det jevnlig blodprøver som måler medisinkonsentrasjonen i blodet.

 

Jojo-tendenser kun hos CF-transplanterte

Hos mennesker med cystisk fibrose viser det seg at verdiene for medisinopptak og nyttiggjøring svinger veldig, og det er vanskelig å finne riktig dosering. Dette problemet har man ikke hos andre grupper av transplanterte, der er opptaket mer forutsigbart og lettere å regulere.

 

Feil medisinnivå kan skade nyrer og nye organer

Nyrene våre er viktige fordi de filtrerer ut avfallsstoffer i kroppen. Alle medisiner vi tar, som for eksempel piller eller intravenøsmedisiner, går gjennom nyrene så kroppen kan rense ut overskuddet. Hos transplanterte kan for høyt opptak av immundempende medisin over tid skade nyrene fordi de blir overbelastet. For lavt opptak av immundempende medisin øker faren for avstøtning av de nye organene. Avstøtning betyr at kroppens immunsystem begynner å ødelegge, støte fra seg, det transplanterte organet.

 

Bra og viktig prosjekt

I det nye forskningsprosjektet, som starter i januar 2017, skal man se på opptak og metabolisme hos nytransplanterte mennesker med cystisk fibrose sammenlignet med en gruppe uten cystisk fibrose. Med nytransplantert menes de første 6 månedene etter transplantasjonen. Håpet er å få mer kunnskap slik at man finner ut hvordan man kan regulere doseringer og medisinopptak på en bedre måte.

- Jeg tror dette er et bra og viktig prosjekt, sier overlege ved Rikshospitalets lungeavdeling Inga Leuckfeld. Hun er ansvarlig for den norske delen av det nye forskningsprosjektet.

 

Hva skal de gjøre?

Leuckfeld forklarer nærmere hvordan studien skal gjøres:

- Det totale opptaket av de immundempende medisinene måles gjennom å utføre hyppige blodkonsentrasjonsmålinger i løpet av et helt døgn. Man planlegger også å undersøke det som kalles farmakogenetiske faktorer; enzymer, proteiner, som utgjør de immundempende medisinernes signalveier i kroppen. Disse vil kunne si noe om graden av effekten de immundempende medisinene utøver.

 

Etterlengtet fra de transplanterte

Transplanterte CF'ere cfnorge.no har snakket med, sier at de er veldig glade for at Rikshospitalet nå vil se nærmere på dette typiske problemet for CF-gruppen.

 

Nordisk studie

Studien, som har fått navnet ScanCLAD, skal foregå i samarbeid mellom Rikshospitalets lungeavdeling og farmakologiske avdeling samt danske og svenske transplantasjonsavdelinger.

 

Redusert opptak og metabolisme kjent problem hos CF’ere

Det er fra vanlig CF-medisin kjent at mennesker med cystisk fibrose har et annerledes opptak av mat, og medisiner som tas via munnen. CF’ere anbefales gjerne å spise mer for å kompensere for maten som kroppen ikke klarer å ta opp. Av samme grunn er det ikke uvanlig at noen medisiner gis i høyere doser enn normalt til mennesker med CF. Samtidig er det viktig å ikke gi for høye doser som kan gi mer bivirkninger og være uheldig for nyrene.

 

Fordøyelsesproblemer kludrer til opptak

Årsaken til problemene med medisinopptak er i hovedsak fordøyelsesproblemene som mange med cystisk fibrose har. Fordøyelsesproblemene skyldes at bukspyttkjertelen ikke fungerer som den skal og ikke avgir riktig type og mengde fordøyelsesenzymer til tarmene. På fint heter dette pankreasinsuffisiens.

 

Ubalanse i mat- og medisinopptak

Mennesker som har CF med pankreasinsuffisiens kan ikke fordøye maten skikkelig og det blir ubalanse i hvordan kroppen tar opp næring. Ved å ta kapsler med fordøyelsesenzymer kan mennesker med slike problemer normalisere næringsopptaket. Likevel kan det være vanskelig å få en perfekt og «naturlig» balanse mellom næringsinnhold og mengde, og tilførte fordøyelsesenzymer.

 

Antibiotikabruk påvirker også

Dette kan gi ubalanse i opptak i tarmene og dermed påvirke hvordan og hvor mye medisiner som tas opp. I tillegg kan langvarig og hyppig antibiotikabruk også påvirke miljøet i tarmen og gjøre opptak av mat og medisiner ustabilt.

Den nye studien vil forhåpentligvis gi noen svar på hvordan man kan tilpasse den immundempende behandlingen best mulig for nytransplanterte mennesker med cystisk fibrose.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen