Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
NyeCFbrosjyrer2016 generell tx

To nye informasjonsbrosjyrer


brosjyrer, transplantasjon, nydiagnostisert, nyfødtscreening, behandling, likepersoner
20.05.2016
Anna Marie Jensen

Brosjyrene, «CF – Et litt annerledes liv» og «CF – «Et liv med nye lunger», fremstår som informative samtidig som at språket er godt og enkelt. Det har hele tiden vært et poeng at brosjyrene skal kunne leses, og forstås, av flest mulig. Uavhengig av hvor mye eller lite kunnskap en sitter med fra før. Brosjyrene er finansiert med 50 000 kroner fra Olav Thons stiftelse for samfunnsnyttige formål.

Oppdatert 5. juni 2018

I brosjyrene har vi fokusert på det mest grunnleggende og det som gjelder for de aller fleste. Det er viktig å være oppmerksom på at sykdomsbilde, behandling, opplevelse og behov varierer fra person til person.

 

Midler fra Olav Thon

Høsten 2015 fikk NFCF tildelt kr. 50 000.- fra Olav Thons stiftelse for samfunnsnyttige formål, til utarbeidelse av to nye brosjyrer til foreningen. En kortfattet brosjyre om lungetransplantasjon ved CF, og en om CF generelt spesielt rettet mot nydiagnostiserte. Målet var at brosjyrene skulle ligge som nedlastbar PDF her på cfnorge.no, og at de dermed kan skrives ut ved behov. Og nå er brosjyrene endelig klare til bruk.  Last ned våre to nye kortfattede brosjyrer, CF - Et litt annerledes liv og CF - Et liv med nye lunger

 

Profesjonelle leverandører

Vi hadde på forhånd innhentet pristilbud på tekstproduksjon og utforming av brosjyrene fra HvabeHager AS. Camilla Hager hadde tidligere hatt et «nett-tekst»-kurs for ungdomsrådet i NFCF, og hadde i den forbindelse opparbeidet seg en god grunnforståelse for hva CF er. Selve designet på brosjyrene er det blink Print & Design  som har stått for.

 

Bred CF-forankring

Leder av prosjektgruppen har vært Anna Marie Jensen, og underveis i prosessen har skribent Camilla konferert med Terje Dalhaug, Troels Mathisen, Synne Wiberg, Gina Marie Kjelvik, Åshild Fitje, Sharon Gibsztein og Fagrådet ved Ellen Julie Hunstad. Samlet representerer denne gruppen bredden i hverdagen med cystisk fibrose, og vi retter en stor takk til dem for det de har bidratt med av kunnskap. Uten dem hadde veien frem til ferdig produkt blitt enda lengre!

 

Del med helsemenneskene dine!

Vi håper at du vil sette pris på brosjyrene. Skriv gjerne ut et eksemplar eller to og ta med neste gang du skal på kontroll, og vis dine behandlere hvor de finner dem slik at de selv kan skrive ut flere ved behov.

Du finner alle relevante brosjyrer her:

Brosjyrer

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen