Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Stortinget donorkort09042015

Ny transplantasjonlov vedtatt i Stortinget


transplantasjon, interessepolitikk
09.04.2015
Sharon Gibsztein

Den nye transplantasjonsloven ble vedtatt av Stortinget 10. april. En samlet helse- og omsorgskomité fylte ut hvert sitt donorkort i Stortingets vandrehall. Den nye loven vil kunne øke antall donasjoner, og Stiftelsen organdonasjon (SO) har jobbet intenst for å få til en modernisert transplantasjonslov. Foto: stortinget.no

 

Denne teksten ble publisert i sin opprinnelige form 9. april 2015, deretter oppdatert 29. april 2015. 

 

I anledning at loven ble vedtatt, takket helseminister Bent Høie (H) (til høyre i bildet) 

HegeKuhleNyTXlov2015 SO

SOs leder Hege Kuhle takkes av helseminister Bent Høie for arbeidet med den nye transplantasjonsloven. Foto: Stiftelsen organdonasjon.

SOs daglige leder Hege Kuhle (til venstre) for arbeidet med den nye loven. Se hovedpunktene i den nye loven i SOs nyhetssak En viktig dag for organdonasjon. For å bidra ytterligere til flere organdoansjoner, har helse- og omsorgskomitéen gått inn for å øke tilskuddet til SO med én million kroner.

 

Den avdødes vilje gjelder

Tidligere har det vært slik at om den avdøde har sagt ja til organdonasjon, kan de pårørende fremdeles si nei, og da kan organdonasjon ikke gjennomføres. Den nye loven endrer dette.

Ifølge stortinget.no, er hovedregelen i den nye loven at organdonasjon skal bygge på samtykke fra den avdøde, donasjonen må være ønsket av enten den avdøde selv eller med samtykke fra de pårørende.Når det er kjent hvilken holdning den avdøde hadde til organtransplantasjon, kan ikke de pårørende overprøve dette. Det er viljen til den avdøde som er avgjørende og som man alltid skal legge vekt på. 

 

Best mulig tilgang til organer

Formålet med den nye transplantasjonsloven er å balansere hensynet til integriteten til donorene med best mulig tilgang på organer, celler og vev, og å gi en best mulig behandling av alvorlig syke mennesker, ifølge stortinget.no

 

Viktig å styrke arbeidet for organdonasjon

Håpet er at transplantasjonsloven skal bidra til at flest mulig sier ja til organdonasjon. Det er derfor viktig å styrke arbeidet med å spre kunnskap om temaet, uttalte lederen i helse- og omsorgskomiteen Kari Kjønaas Kjos (FrP) under markeringen på Stortinget. Hun oppfordret alle til å ta stilling til dette spørsmålet, og informere sine nærmeste om sin holdning, skriver stortinget.no

 

NFCF bidratt til ny transplantasjonslov

Via Stiftelsen organdonasjon, hvor NFCF er én av medlemsorganisasjonene, har NFCF vært delaktig i utarbeidelsen av forslaget til ny transplantasjonlov. Det er SO som sto bak dagens donorkortaksjon i Stortingets vandrehall, og helseminister Bernt Høie (Høyre) var også tilstede. Stiftelsen organdonasjon sin høringsuttalelse til det nye lovforslaget finner du her.

 

Transplantasjon helt sentral behandling for CF

CF er en multiorgansykdom hvor ett hovedsymptom er stadige infeksjoner i lungene og hvor lungene over tid ødelegges. For noen mennesker med CF kan lungene bli så ødelagte at de får kort tid igjen å leve. Lungetransplantasjon er da eneste livreddende behandling. Per idag er det stor mangel på donorlunger, og mange mennesker med ulike typer alvorlig lungesykdom står på venteliste for transplantasjon. Forslaget til ny transplantasjonslov er derfor svært viktig for mennesker med CF og andre alvorlige lungesykdommer.

 

 

Mer om denne saken:

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen