Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Viser saker publisert 2011

19.09.2011

Barns følelser rundt egen sykdom plukkes ikke opp

Barns følelser rundt egen sykdom plukkes ikke opp

Når kronisk syke barn er hos legen, gir de ofte hint om det de synes er vanskelig. Disse hintene klarer ikke helsepersonellet å plukke opp. – Oppsiktsvekkende, sier psykolog Helen Solås ved NSCF. Et nytt interaktivt dataprogram, Sisom, kan hjelpe helsepersonell til å forstå barnet bedre.

Les mer


04.09.2011

Nye regler for sykepenger fra 1. juli 2011

Nye regler for sykepenger fra 1. juli 2011

I regelverket for sykepenger pålegges blant annet arbeidsgiver et større oppfølgingsansvar overfor den sykemeldte arbeidstageren. Gradert/delvis sykemelding bli brukt i større grad. Dette er regelveket som gjelder fra 1. juli 2011.

Les mer


25.08.2011

Støtteordninger for elever og studenter med nedsatt funksjonsevne

Støtteordninger for elever og studenter med nedsatt funksjonsevne

Elever og studenter med nedsatt funksjonsevne som ikke kan arbeide ved siden av utdanningen, kan få ulike ektsra støtteordninger fra Lånekasse.

Les mer


23.08.2011

CF-Norden 2011 i Oslo

CF-Norden 2011 i Oslo

Annethvert år arrangeres CF-Norden, som er et fellesforum for de nordiske CF-foreningene. I år er det NFCF som er vertskap for møtet som pågår 3.-4. september i Oslo. På agendaen står blant annet økonomi, interessepolitiske saker, unge med CF.

Les mer


09.08.2011

Årsmøteprokoll 2011

Her kan du lese den signerte årsmøteprotokollen fra 2011.Årsmøteprokoll 2011

Les mer


22.07.2011

Ta vare på din egen sikkerhet

Mediene har denne våren og forsommeren satt fokus på uheldige hendelser i helsevesenet. Hva kan vi som pasienter gjøre for å ta vare på vår egen sikkerhet i møte med helsevesenet?

Les mer


20.07.2011

Gode forskningsresultat for nytt CF-medikament

Gode forskningsresultat for nytt CF-medikament

I forbindelse med European Cystic Fibrosis Conference i Hamburg i juni frigjorde Vertex Pharmaceuticals Inc. lovende forskningsresultater for sine medikamenter VX-770 og VX-809.Oppdatert 7. februar 2012.

Les mer


01.06.2011

Forslag til ny uførereform lansert

Forslag til ny uførereform lansert

Fredag 27. mai ble forslaget til ny uførereform presentert. Hovedbudskapet var at det skal være lettere å veksle mellom å være i helt eller delvis arbeid og hel eller delvis uførestønad. Samtidig blir fribeløpet vesentlig redusert.

Les mer


01.06.2011

Overrekkelseseremoni CF-prisen 2011

Overrekkelseseremoni CF-prisen 2011

Under en hyggelig tilstelning i Oslo torsdag 26. mai i år mottok Sharon Gibsztein (bildet) offisielt CF-prisen 2011. Prisen ble overrakt av NFCF-leder Ann Iren Kjønnøy.

Les mer


Chiesi Pharma Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen