Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Ta vare på din egen sikkerhet


Behandling, Oppfølging
22.07.2011
Sharon Gibsztein

Mediene har denne våren og forsommeren satt fokus på uheldige hendelser i helsevesenet. Hva kan vi som pasienter gjøre for å ta vare på vår egen sikkerhet i møte med helsevesenet?”I trygge hender” er en nasjonal pasientsikkerhetskampanje som startet i januar i år og skal gå frem til 2013. Kampanjen er satt i gang av Helse- og omsorgsdepartementet og involverer både spesialist- og primærhelsetjenesten.

10 pasientråd
Det er helsevesenets ansvar at pasienter ikke skal utsettes for skade. Vi som pasienter kan likevel vise egenansvar og bidra til å sikre vår egen sikkerhet ved å følge 10 råd fra pasientsikkerhetskampanjen:

1. Informer om deg selv!
• Om medisiner du tar
• Om alternativ behandling
• Om annet du gjør for å bedre din egen helse

2. Spør til du forstår!
• Når du er bekymret eller lurer på noe
• Hvis du er usikker på om du har forstått helsepersonellet
• Noter informasjon du får og spørsmål du vil stille

3. Sjekk at du er deg!
• Vær sikker på at behandlingen er tiltenkt deg
• Pass på at identiteten din blir sjekket ved prøver og undersøkelser

4. Sjekk medisinen!
• Er den din?
• Hvorfor skal du ta den?
• Hvordan virker den?
• Er det rett dose?

5. Pårørende kan hjelpe deg!
• Med å huske detaljer
• Med å tale din sak når du selv ikke har krefter

6. Få kunnskap om hva som feiler deg!
• Lær om diagnosen
• Spør om undersøkelser og behandlinger
• Be legen tegne med spritpenn på deg hvis du skal opereres

7. Si fra om smerter eller plager!
• Gjenta det om nødvendig
• Be eventuelt om å få det nedtegnet i rapport/journal

8. Hva skjer etter sykehusoppholdet?
• Hvilke smerter og plager kan oppstå?
• Skal du gjøre noe med kostholdet?
• Hvor aktiv kan du være?

9. Ved akutt behov for helsehjelp:
• Hvem skal du kontakte?
• Hva vil de trenge av informasjon?

10. Still spørsmål om kvalitet!
• Hvem er ansvarlig for deg?
• Hvilken erfaring har de med din sykdom?
• Spør hvem som skal operere deg og skriv det ned

Kampanjens fokusområder
Kampanjen retter seg først og fremst mot helsevesenet, og fokusområdene er trygg kirurgi, samstemming av legemiddellister, infeksjon ved sentralt venekateter, riktig legemiddelbruk i sykehjem, behandling ved hjerneslag, psykisk helse. Les mer om kampanjen og fokusområdene på http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/. Det er også egne sider for pasienter og pårørende.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen