Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
647.jpg

Gode forskningsresultat for nytt CF-medikament


Medikamentnytt
20.07.2011
Sharon Gibsztein

I forbindelse med European Cystic Fibrosis Conference i Hamburg i juni frigjorde Vertex Pharmaceuticals Inc. lovende forskningsresultater for sine medikamenter VX-770 og VX-809.

Oppdatert 7. februar 2012.

VX-770 har effekt på en genmutasjon som representerer ca 4% av CF-pasientene. Tidligere resultater for dette medikamentet har vist effekt på CFTR-proteinet som forårsaker CF og pasientene har hatt markert økning i lungefunksjon og vekt.

I gang med medikament for hovedgruppen av CF'ere
Kombinasjonen av VX-770 og et annet medikament, VX-809, retter seg mot mutasjon F508del som man finner hos majoriteten av CF-pasientene.
I fase 2-studien med kombinasjon av disse medikamentene, deltok 62 pasienter. Målet i studien ble oppnådd hva angikk sikkerhet, tolerering og effekt på CFTR-genet. Effekten var målt via svette-test. cfnorge har tidligere omtalt utvklingen av disse nye medikamentene, se link nederst på siden.


Godkjenning i løpet av året
Vertex sier de vil søke godkjenning av medikamentene i USA i løpet av året.

Nyheten om de gode resultatene med VX-770 og VX-809 var den store snakkisen på årets europeiske CF-kongress, og det er knyttet store forventninger til hvordan disse medikamentene kan påvirke CF. Det er likevel fornuftig å ha is i magen når resultater og omtale av nye mediamenter skal tolkes. 

NFCF har ikke kjennskap til hvor mange pasienter i Norge som vil kunne ha effekt av dette medikamentet, men vet at fagmiljøet følger utviklingen nøye.

Pressemelding fra Vertex

Vertex sin nyhetsside

Se Vertex’utviklingsoversikt (pipeline) for CF-medikamenter

Vertex hjemmeside

 

Fra cfnorge.no
Storsatsning for nytt CF-medikament

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen