Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Tidligere CF-lege og fagrådsleder Helge Michalsen er død


fagrådet, organisasjonen, aktiv og engasjert, forskningsfondet
11.02.2018
Sharon Gibsztein

HelgeMichalsenCFprisen2012Bergenlavopplautolevels

Barne- og CF-lege Helge Michalsen sovnet inn i november i 2017 etter lengre tids sykdom. Michalsen var sentral i å bygge opp norsk CF-omsorg i tillegg til å være sentral i Norsk forening for cystisk fibrose. For sin store innsats for norsk CF-omsorg, NFCF og for pasienter og familier, ble Michalsen tildelt NFCFs anerkjennelse med både CF-prisen og æresmedlemskap. Vi lyser fred over hans minne. Bildet er hentet fra CF-pris-overrekkelsen i 2012.

Oppdatert 24. april 2018 

Helge Michalsen ble født 15. mai 1942 og døde i Kristiansand 26. november 2017. Etter Helges eget ønske fant bisettelsen sted med bare de nærmeste til stede.

Et minneord skrevet av hans kolleger og samtidige fra det norske CF-miljøet vil bli publisert på et senere tidspunkt. Minneord over Michalsen i legeforeningens Tidsskrift her.

I mellomtiden kan man få innblikk i Helges omfattende virke for cystisk fibrose via disse lenkene:

Med Helges bortgang har en av norsk CF-omsorgs fedre gått bort. Det er med stor takknemlighet vi minnes Helge Michalsen og lyser fred over hans minne. Våre tanker går til hans kone Bjørg, og hans barn, barnebarn og øvrige familie.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen