Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
OeAagenaes 2015 fotoMartinWright liten

Øystein Aagenæs er død


historie, leve med cf, 40-årsjubileum, behandling
23.10.2016
Sharon Gibsztein

Øystein Aagenæs er barneoverlegen som i 1975 tok initiativet til å bygge opp og samle behandling for CF på Aker sykehus i Oslo. Før dette fantes det behandlingsmiljøer med få pasienter rundt om i landet, men ikke egne CF-avdelinger. Aagenæs døde mandag 17. oktober 2016, 91 år gammel. Les mer om hans betydning for norsk CF-omsorg. Foto utlånt med tillatelse fra Budstikka. 

 

Ville samle CF-behandling

Øystein Aagenæs tok sin medisineksamen i København i 1951. I et intervju med CF-bladet høsten 2015 får vi vite hvordan Aagenæs kom i kontakt med cystisk fibrose på 1950- og 60-tallet:

"Gjennom turnustiden og arbeidet i København kom den unge legen for første gang i kontakt med cystisk fibrose-pasienter. En av kollegene til Aagenæs begynte å samle CF barn på Rikshospitalet i København. Det var slik han først ble bevisst på sykdommen.

Senere jobbet Øystein Aagenæs ett år i Minneapolis i USA. Der jobbet kollegene med å samle barn med CF og fikk åpnet et eget CF-senter som ble godt kjent ikke bare i USA, men også internasjonalt.

Det var nettopp dette som fikk den norske legen inn på tanken om at en slik sentralisering også ville være svært viktig for CF-pasienter i Norge.

Tilbake i Norge jobbet Aagenæs på Rikshospitalet i 15 år. På barneavdelingen der kom han i kontakt med et og annet CF-barn." står det i CF-bladet 3/2015.

 

Bygget CF-avdeling på Aker sykehus

"I 1975 begynte Aagenæs å jobbe på en ny barneavdeling ved Aker sykehus. På Aker var det visse barnepasienter avdelingen skulle ta seg av, men Aagenæs så tidlig at det var plass mulighet for også å behandlet CF barn.", stadig fra CF-bladet 3/2015.

I forståelse med professorene på barneavdelingene på Ullevål og Rikshospitalet sa han ja til at avdelingen skulle påta seg ansvar for CF. Han ba den nytilsatte reservelegen, og senere CF-prismottageren, Helge Michalsen om å ta det ansvaret. For å ha et best mulig utgangspunkt, sendte han Michalsen til barneavdelingen på Rikshospitalet i København til hospitering på CF-senteret der.

Selv om han overlot ansvaret om å bygge opp CF-behandlingen ved Akers barneavdeling til Michalsen, var Aagenæs en pålitelig, god og helt avgjørende støttespiller når det gjaldt å bygge opp en god CF-omsorg på Aker. Uten hans hjelp hadde alt tatt mye lenger tid.

 

Pionéer i tverrfaglighet

Helge Michalsen, som også er æresmedlem i NFCF, beskriver Aagenæs slik:

- Øystein var en ener i sitt fag. Han var alltid blid og omgjengelig, var det diskusjoner eller uenighet ville han løse problemene med saklig diskusjon. Han var innovativ i norsk pediatri ved å innføre mye større grad av reell tverrfaglighet ved barneavdelingen ved Aker sykehus. Hos kronisk syke eller funksjonshemmede barn eller ungdommer satt vi alltid ned en tverrfaglig gruppe med sykepleier, lege, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, pedagog og sosionom. Den første kontaktsykepleier i norsk pediatri ble opprettet ved barneavdelingen på Aker.

Andre CF-nestorer understreker det samme, Aagenæs sin holistiske og tverrfaglige tilnærming, som vi finner igjen som en bærebjelke i norsk CF-omsorg den dag i dag.

 

Frambu og NFCF: Sentral medhjelper og fagrådsmedlem

Sammen med tannlege og senere TAKO-leder Kari Storhaug bidro Øystein Aagenæs til at CF fikk komme inn på Frambu. Her samarbeidet han med en annen sentral skikkelse i norsk CF-historie, overlege og senere æresmedlem i NFCF, Dag Skyberg, om Frambukurs for CF.

Da Norsk forening for cystisk fibrose ble stiftet i november 1976, utgjorde han sammen med Dag Skyberg NFCFs første legeråd fra desember 1976 til september 1977, da NFCF hadde sin første generalforsamling. Etter det var han ikke lenger aktiv i NFCFs organer.

 

Gledet seg over stor CF-bedring

Det er likevel kjent at han holdt god kontakt med sentrale skikkelser i norsk CF-omsorg helt til det siste, og rett som det var tok han en telefon til gamle CF-kolleger for å formidle tanker og oppfatninger om det som rørte seg i norsk CF-verden.

I intervjuet med CF-bladet i 2015 sa Aagenæs at han gledet seg enormt over hvor stor bedring og utvikling det har vært på behandlingstilbudet og medikamentfronten i forhold til CF de siste årene:

- Levetiden er radikalt forbedret. Det er nå et fagråd spredd over hele landet, lungeleger med spesialkompetanse tar seg av de voksne, som jo bare blir en større og større gruppe.

 

Hedersgjest ved NFCFs 40-årsjubileum

I forbindelse med NFCFs 40-årsmarkering i april 2016, var han en av hedersgjestene ved en privat Sormarka2016HelgeMichalsen KariStorhaug OysteinAagenaes AnnIrenKjonnoy2 utsnittsamling med en liten gruppe æresmedlemmer og tidligere CF-prismottagere. Ved NFCFs offisielle 40-årsfeiring med festmiddag på Opplærings- og årsmøtehelgen 16. april i år, hadde NFCF glede av hans tilstedeværelse. Han gjorde solid inntrykk på yngre CF-leger som ikke kjente til ham fra før. Det var en stor ære for oss at Aagenæs ville feire sammen med oss.

Bildet til høyre er tatt ved jubileumsfeiringen på Sørmarka 16. april 2016, og fra venstre ser vi Helge Michalsen, Kari Storhaug og en blid Øystein Aagenæs. Ved hans høyre side står konferansier og tidligere NFCF-leder, og CF-prismottager, Ann Iren Kjønnøy. Foto: Anna Marie Jensen.

 

Krigsfangen som fikk en sykdom kalt opp etter seg

CF var bare en liten del av det omfattende virket Aagenæs fikk gjort i sitt 45 år lange og aktive yrkesliv, og det er umulig å yte ham full rettferdighet. Likevel vil vi ta med at Aagenæs’ fagområde egentlig var diabetes, og at han allerede i 1968 oppdaget et helt spesielt og sjeldent syndrom som ble oppkalt etter ham, Aagenæs syndrom – som er en lever- og lymfødemsykdom. I sine unge år under 2. verdenskrig satt han på 8 måneder Grini, og som pensjonist var han aktiv i å bygge opp krigsmuseet på Grini og var også guide her. Aagenæs vokste opp på Berg i Oslo, men bodde i sitt voksne liv på Kolsås i Bærum.

 

NFCF dypt takknemlig

NFCF er dypt takknemlig for det viktige initiativet Øystein Aagenæs tok for å bygge opp en god CF-omsorg i Norge. Våre varmeste tanker går til hans etterlatte. Vi lyser fred over Øysteins minne og vil markere vår takknemlighet med en krans til hans båre.

Øystein Aagenæs bisettes fra Bryn kirke i Bærum mandag 31. oktober klokken 12.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen