Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Æresmedlemmer

Norsk forening for cystisk fibrose har 6 æresmedlemmer. Dette er mennesker som gjennom sitt virke har hatt ekstra stor betydning for CF-omsorgen i Norge, for foreningens eksistens eller for å bidra til foreningens utvikling. Vi er svært glade og stolte over å kunne vise disse bidragsyterne vår takknemlighet.

 

Vi er stolte av våre 6 æresmedlemmer:

 - Dag Skyberg (1927-2009), overlege, foreningens første æresmedlem
 - 1996: Per Espeli, tidligere leder i NFCF
 - Helge Michalsen, overlege
 - Gjermund Fluge, overlege
 - 2003: Per Dahlhaug, tidligere leder i NFCF
 - 2011: Sharon Gibsztein, informasjonsutvikler i NFCF

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen