Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Se nyhetssaker om Ungdomsrådet

Ungdomsrådet

Vi er til for å lage spennende og kule aktiviteter for oss unge ved kurshelger og andre NFCF-arrangementer, og for å fortelle hovedstyret hva som er viktig for oss. Og for å ha det gøy sammen med dere andre unge med CF der ute. Ta kontakt med oss da vel! 

Oppdatert juni 2019

 

Ungdomsrådet skal fronte ungdom med CF overalt i foreningen: Vi kommer med forslag til ungdomsaktiviteter på kurshelger og årsmøter, og fronter ungdom og våre behov på instagram, facesiden og hjemmesiden, og bidrar ellers med ungdoms perspektiv der hvor vi mener det trengs. 

To av representantene i ungdomsrådet er også likepersoner, og du finner oss på listen over likepersoner. Hva er en likeperson? En som har cystisk fibrose som deg og vet hvordan det er å leve med sykdommen.

Hvem er vi:
Vi stiller så langt det er mulig med to representanter fra hver region. For kontakt og oversikt over Ungdomsrådet, ta kontakt med David Instebø Vang, Bergen, ivangdavid@gmail.com eller post@nfcf.no

Medlemmene i ungdomsrådet fordeler seg slik:

Region Nord:

- Vi har dessverre for tiden ingen i ungdomsrådet fra region Nord 

Region Midt:

- Bjørn Henrik Jordal, Øksendal

- Gunnar Nyberg Hansen, Trondheim

Region Vest:

- Bernhard Hope, Rubbestadneset

- David Instebø Vang, Bergen

Region Sør-Øst:

- Thea Ravnåmo, Tårnåsen

- Mina Marie Enga Karlsen, Lillestrøm

 

Om rådet
NFCFs første ungdomsråd ble oppnevnt i 2008.
Det består av to ungdommer fra hver region, oppnevnt av de regionale styrene. Vi har våre egne bestemmelser i NFCFs vedtekter. Disse bestemmelsene (paragrafene) sier litt om hva vi skal jobbe med og hvordan, og hvordan vi blir oppnevnt og hvilke innflytelse vi har.

Er du interessert i å være med i ungdomsrådet til NFCF? Ta kontakt med leder i din region. 

 


Se også våre nyhetssaker om Ungdomsrådet

Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen