Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Ungdomsradet2017 besskaret mindre

Se nyhetssaker om Ungdomsrådet

Ungdomsrådet

Vi er til for å lage spennende og kule aktiviteter for oss unge ved kurshelger og andre NFCF-arrangementer, og for å fortelle hovedstyret hva som er viktig for oss. Og for å ha det gøy sammen med dere andre unge med CF der ute. Ta kontakt med oss da vel! 

Oppdatert mai 2017

På bildet ser du fra venstre: Bjørn Henrik Jordal, David Instebø Vang, Kristin Jensen (på pc'en), Kristin Slettvåg (på pc'n), Filip Røssvassbukt og Synne Wiberg - vi er ungdomsrådet 2017!

Ungdomsrådet skal fronte ungdom med CF overalt i foreningen: i medlemsbladet, på hjemmesiden og andre plattformer, og komme med forslag til ungdomsaktiviteter på kurshelger og årsmøter og bidra til gjennomføring. 

To av representantene i ungdomsrådet er også likepersoner.

Hvem er vi:
Vi stiller så langt det er mulig med to representanter fra hver region, og vi er:

Nord
Filip Røssvassbukt, Mo i Rana, filipross@hotmail.com 

Midt 
Bjørn Henrik Jordal, Sunndal, bjornh95@hotmail.com        
Kristin Slettvåg, Averøy, kristin_slettvag@hotmail.com

Vest
David Instebø Vang, Bergen, ivangdavid@gmail.com
Synne Wiberg, Os, synnewiberg@gmail.com - koordinator

Sør-Øst
Kristin Jensen, Mysen, kristinjensen@outlook.com

 

 
Om rådet
NFCFs første ungdomsråd ble oppnevnt i 2008.
Det består av to ungdommer fra hver region, oppnevnt av de regionale styrene. Vi har våre egne bestemmelser i NFCFs vedtekter. Disse bestemmelsene (paragrafene) sier litt om hva vi skal jobbe med og hvordan, og hvordan vi blir oppnevnt og hvilke innflytelse vi har.

Er du interessert i å være med i ungdomsrådet til NFCF? Ta kontakt med leder i din region eller koordinator av ungdomsrådet. 

 


Se også våre nyhetssaker om Ungdomsrådet

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen