Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Se nyhetssaker om Fagrådet

Fagrådet

På årsmøtet 23. april 2017 ble fagrådets nye medlem for 2017 innvalgt. Lungesykepleier Malene Lie Skei trådte ut, og vi takker Malene for mangeårig innsats. Samtidig ønsker vi velkommen til nytt medlem av året, sykepleier Marianne Bakkevig Lund fra lungepoliklinikken på Stavanger universitetssykehus. Fagrådets medlemmer er på alternerende valg ved hovedårsmøtet som finner sted hvert år i april. 

Oppdatert februar 2018

Oversikten over rollefordeling oppdateres når fagrådet har konstituert seg selv.

 

  • Leder              Fysioterapeut Mona Lund Veie, fysikalsk avdeling, Sykehuset Levanger
  • Nestleder        Klinisk sykepl.spes. Ellen Hunstad, NSCF, Oslo 
  • Nestleder        Overlege Bjørn Skrede, lungemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål
  • Sekretær        
  • Medlem           Overlege Rune Tronstad, barneklinikken Haukeland universitetssykehus, Bergen
  • Medlem           Overlege Heidi Grundt, Stavanger universitetssykehus
  • Medlem           Overlege Ketil Mevold, barneavdelingen, Nordlandssykehuset, Bodø
  • Medlem           Ny 2017: Lungesykepleier Marianne Bakkevig Lund, Stavanger universitetssykehus

NFCFs leder har møterett i fagrådet.

Henvendelser til fagrådet kan rettes til fagrådets sekretær eller til NFCF sentralt.

Fagrådet konstituerer seg selv, se vedtekter § F4. 

 


Se også våre nyhetssaker om Fagrådet

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen