Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Daglig leder

NFCFs daglige virke ledes av ansatt daglig leder Ellen Damhaug Scheel. 

 

 

EDScheel utendorsKontaktinformasjon

Telefon: 41 27 41 51 

Epost: dagligleder@nfcf.no

Vår postadresse: Solheimveien 62B, 1473 Lørenskog

 

Vår daglige leder rapporterer til foreningens styre.

 


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen