Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
SandraGursli2019 F TK ramme

Spesifikk hosteteknikk - utviklet i Norge


fysioterapi, behandling, fag og forskning, leve med cf
03.03.2019
Sharon Gibsztein

Fysioterapeut Sandra Gursli har utviklet en ny og skånsom hosteteknikk. Nå er denne teknikken kommet med i en ny europeisk oversikt over de viktigste drenasjeteknikkene for CF. Gursli er en av landets dyktigste og mest erfarne CF-fysioterapeuter.

 

Den reviderte europeiske oversikten, IPG-CF Blue Booklet on Physiotherapy Techniques, lister opp alle viktige fysioteknikker for hele CF-livet, fra spebarn til voksen. Se mer om booklet’en lenger ned.

Gursli er spesialfysioterapeut/spesialist i hjerte – og lungefysioterapi og fysioterapeut ved Norsk senter for cystisk fibrose. I 2016 fikk hun CF-foreningens æresbevisning CF-jubileumspris.

 

Spesifikk hosteteknikk (SHT)

Hosteteknikken Sandra har utviklet kalles spesifikk hosteteknikk (SHT) og i tillegg til CF og PCD, kan den være aktuell for flere med lungeproblematikk, uavhengig av diagnose.

Hosteteknikkens opphavskvinne definerer spesifikk hosteteknikk slik i ordlisten som følger oversikten over fysioterapimetoder:

Å bruke hoste på en kontrollert måte utført på spesifikke lungevolum for å sjekke og/eller bidra med å fjerne bronkialsekret. (Using cough in a controlled way, at specific lung volumes, to check for and/or assist the removal of bronchial secretions.)

Sandra forteller hvordan teknikken kan brukes:

 - SHT er en teknikk som bidrar med å lette opphostingen av slim, og som kan få betydning for etterlevelse av behandling. Teknikken kan brukes til å lokalisere og fjerne mobilisert slim, og til å sjekke om det er slim tilstede. Ved bruk av SHT kan både større barn og voksne lettere få tak i, og fjerne mobilisert slim mer effektivt i behandlingen.

Teknikken kan inngå i "fysioterapi-pakken" som skreddersys til den enkelte pasient:

- SHT inngår i individuelt tilpassede behandlinger, og brukes vekselsvis med andre teknikker og behandlinger for å mobilisere og fjerne slim, for eksempel inhalasjonsbehandling med saltvann, når fysisk aktivitet/trening inngår i behandlingen for å mobilisere slim, og i forbindelse med behandling med PEP/Oscillerende PEP.

Siden pasienter har forskjellige forutsetninger og behov finnes det ingen oppskrift, og SHT vil ikke være den mest effektive teknikken for alle, understreker Sandra. Hun presiserer at arbeidsmetoden er basert på utprøvinger og innlæring av behandling for å dekke kvalitetskriteriene definert ved: Effektiv, skånsom, selvstendiggjørende og motiverende.

CF-pasienter cfnorge.no har snakket med, opplever at denne hosteteknikken er mer skånsom enn andre teknikker.

 

Tatt flere tiår å utvikle

Gursli har brukt sin omfattende vitenskapelige og praktiske kunnskap gjennom flere tiår på å utvikle teknikken og faget. Sandra jobber både med barn, unge og voksne med CF.

I 2017 fikk Gursli antatt den vitenskapelige artikkelen Evaluation of a novel technique in airway clearance therapy – Specific Cough Technique (SCT) in cystic fibrosis: A pilot study of a series of N-of-1 randomised controlled trials om den nye hosteteknikken. Studien inngikk i Sandras mastergrad på Universitetet i Oslo.

Den aktuelle artikkelens studie er den første studien i lungefysioterapi som har studert spesifikk hosteteknikk (SHT), og sammenlignet SHT med forsert ekspirasjonsteknikk (FET) eller støteteknikk som det også kalles. Mange vil også kjenne til begrepet «huffing».

Etter hvert vil Sandra Gursli skrive en egen artikkel på norsk om denne nye hosteteknikken.

 

IPG-CF Blue Booklet on Physiotherapy Techniques – fysioterapiteknikker fra spedbarn til voksen med CF

Den nye oversikten over fysioteknikker er laget og utgitt av den internasjonale CF-fysioterapigruppen, International Physiotherapy Group for Cystic Fibrosis, The IPG/CF. Oversikten heter IPG-CF Blue Booklet on Physiotherapy Techniques, og kan lastes ned fra nettsiden til European Cystic Fibrosis Society. Avsnittet om Gurslis hosteteknikk står på side 29 under overskriften Specific Cough Technique. Dette er femte utgave av denne oversikten. I dokumentet omtales fysioterapi ved ulike livsfaser og komplikasjoner; fra spebarnsfysioterapi til fysioterapi ved svangerskap, fra lungeblødninger til pneumothorax og til lungetransplantasjon, for å nevne noen. Se full oversikt nedenfor.

 

Omtalte teknikker og temaer

Blue Booklet er først og fremst rettet mot fysioterapeuter, men vi tror denne også kan være nyttig for pasienter fordi man kan lese seg opp selv og/eller vise dokumentet til egen fysioterapeut. Dokumentet har følgende innhold:

1. Introduction

2. Airway Clearance Techniques: • Active Cycle of Breathing Techniques (ACBT) • Autogenic Drainage (AD) • Assisted Autogenic Drainage (AAD) • Positive Expiratory Pressure (PEP) • Oscillating PEP (Flutter) • Bottle PEP • High Pressure PEP • Intrapulmonary Percussive Ventilation(IPV) • Specific Cough Technique • Postural Drainage and Percussion – In Process • Positioning – In Process • High Frequency Chest Wall Oscillation – In Process

3. Inhalation Therapy, 4. Physical Exercise, 5. Musculoskeletal Screening and Assessment Tools, 6. Non-invasive Ventilation, 7. Physiotherapy Management of CF in Critical Care, 8. Lung Transplantation and CF, 9. Physiotherapy Management during Pneumothorax, 10. Physiotherapy Management of Haemoptysis, 11. Physiotherapy during Pregnancy, Labour and the post-natal period, 12. Physiotherapy for the Prevention and Treatment of Urinary Incontinence, 13. ECMO

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen