Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Pariboks justert utsnitt1500px

Hvorfor skal CF- og PCD-pasienter alltid ha helt nye inhalasjonsapparater?


behandling, fysioterapi, behandlingshjelpemidler for hjemmebehandling, leve med cf
28.11.2018
Sharon Gibsztein

Pasienter med CF og PCD skal aldri ha resirkulert eller gjenbrukt utstyr. Dette fordi gjeldende rengjøringsmetoder ikke sikrer at alle bakterier fra forrige bruker er eliminert. Brukt utstyr utgjør en helserisiko for CF- og PCD-pasienter. NFCFs fagråd har utarbeidet råd til landets behandlingshjelpemiddelsentraler om tildeling av utstyr til CF- og PCD-pasienter.

 

Pasienter med cystisk fibrose og PCD, skal ha utstyr som er "boxfresh", altså helt nytt og ubrukt. På vegne av NFCFs fagråd forteller Ellen Julie Hunstad litt om bakgrunnen for at fagrådet har laget et oversiktsdokument om CF og PCD rettet mot behandlingshjelpemiddelsentralene (BHS-ene):

Opp gjennom årene har det vært løpende kommunikasjon med enheter og seksjoner innen Behandlingshjelpemidler for å få en forståelse for de særskilte behov for smittevern og spesifikt utstyr som personer med CF og PCD har.

 

Smittevern må trumfe økonomi

Bakgrunnen er ordningen med resirkulering/gjenbruk av medisinsk teknisk utstyr for hjemmebehandling og innkjøp via anbud (økonomistyring). Denne ordningen kan komme i konflikt med disse pasientenes behov for helt nytt utstyr. Det er imidlertid slik at krav til helsevern og beskyttelse mot smitte og infeksjoner må prioriteres fremfor økonomi.

 

Rengjøringsmetodene ikke gode nok 

De hygieniske metodene med rengjøring og desinfeksjon ved Behandlingshjelpemidler sikrer ikke totalt bakteriedrap av brukt utstyr. Dette medfører en helserisiko for personer med CF og PCD hvis de får utlevert kontaminert utstyr for hjemmebehandling - dette har vi dessverre erfart. I tillegg ønskes det spesifikt inhalasjonsutstyr til slimmobiliserende lungebehandling, og det må ofte kjøpes utenfor anbudsordningen.

 

Viktig med informasjon og faglig begrunnelse 

Erfaringene fra CF-omsorgen er at det er et stadig behov for informasjon, og at det trengs faglig begrunnelse for de hensyn som bes ivaretatt ved tildeling av behandlingshjelpemidler for personer med CF og PCD.
Noen enheter/seksjoner har nært samarbeid med CF-fagpersonell innenfor sin helseregion, og det har medvirket til en økt forståelse og tilpasning av interne rutiner for disse diagnosene.

Akkurat nå hadde NFCF fått en henvendelse fra en enhet av Behandlingshjelpemidler som ønsket en oppdatering av dette tema, og da benyttet vi sjansen til å utforme denne faktaboksen, avslutter Hunstad.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen