Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Se nyhetssaker om Fysioterapi

Fysioterapi

Fysioterapi er en viktig del av hverdagsbehandlingen for mennesker med cystisk fibrose. Med midler fra Extrastiftelsen har vi vært så heldige å få Sandra Gursli til å skrive en oppdatert introduksjon og beskrivelse av hva fysioterapi for barn og voksne bør inneholde. Hun er også innom luftveienes oppbygning, utstyr og motivasjon og mestring. Gursli er spesialist i hjerte- og lungefysioterapi og har langvarig erfaring med CF fra sitt arbeid som ledende spesialfysioterapeut ved Norsk senter for cystisk fibrose. Denne teksten er nyttig for både pasientene selv, deres pårørende, for helsepersonell og for andre aktuelle instanser.

Denne siden oppdatert 16. november 2018 

Dokumentet Lungefysioterapi ved cystisk fibrose, av Sandra Gursli. Revisjon av august 2016, er publisert av Norsk forening for cystisk fibrose. Skrevet av Sandra Gursli, Spesialist i hjerte – og lungefysioterapi, MSc, Spesialfysioterapeut Norsk senter for cystisk fibrose, OUS. Siste gang revidert 2016.
Dokumentet kan kopieres helt eller delvis uten forhåndsgitt tillatelse, forutsatt at formålet ikke er kommersiell vinning, og at forfatter krediteres.

Lungefysioterapi ved cystisk fibrose, av Sandra Gursli. Revisjon av august 2016. Dokumentet er en PDF-fil inndelt i kapitler med sideangivelser.

 

Andre aktuelle ressurser på cfnorge.no:

 

 


Se også våre nyhetssaker om Fysioterapi

Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen