Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
forskningdamemed reagensglass

Se nyhetssaker om Fag og forskning

Fag og forskning

Her har vi samlet et lite utvalg av norske fag- og forskningsartikler som er relevante for CF. Om du har tips til artikler som burde stå på listen, send oss en epost. Oppdatert juni 2017.


Epost med forslag til artikler som bør med på listen, sendes post@nfcf.no. Inklusjonskriterier er at artikkelens innhold har en nær relevans for CF og er skrevet på norsk eller av norske fagfolk/forskere.  

 

Medisin

CF-screening nyfødte 

Paidos 2013; 31(1) side 5-7: Screening av nyfødte for cystisk fibrose av Egil Bakkeheim, Norsk senter for cystisk fibrose 

 

Fysioterapi

Sage Journals/Open medicine, mars 2017: 

Evaluation of a novel technique in airway clearance therapy – Specific Cough Technique (SCT) in cystic fibrosis: A pilot study of a series of N-of-1 randomised controlled trials, Sandra Gursli et al. Se også nyhetsartikkel.

Master i fysioterapi ved hjerte- og lungesykdommer, klinisk fysioterapi: "Vi er som alle andre, er vi ikke? …bortsett fra når vi hoster" (sammendrag) ved fysioterapeut Marjon van Weele. Avlagt ved Høgskolen i Bergen 2016. Se også nyhetsartikkel.

 

 - Infeksjonsovervåkning- og behandling 

Master of Public Health: Awareness of Infection Control within Cystic Fibrosis Health Care – a Scandinavian study av klinisk sykepleiespesialist ved NSCF Ellen Julie Hunstad, avlagt ved Nordic School of Public Health

Den skandinaviske spesialsykepleiegruppen(SNSG Scandinavian Nurses Specialist Group) CF-konferansen 2010: Poster "Sykepleiepraksis i forhold til intravenøs antibiotika hjemmebehandling i Skandinavia"

Tidsskriftet 2003: Infeksjoner med atypiske mykobakterier hos barn av I Heier P K Knudsen K Wathne

Tidsskriftet 2002: Høyoppløsningscomputertomografi av lungene ved cystisk fibrose av L Dorlöchter O D Røksund G Fluge K Rosendahl


 - Lungetransplantasjon

Tidsskriftet 2003: Lungetransplantasjon - etablert behandling, udekket behov av Ø Bjørtuft O Geiran

- Smittehygiene

 ”Behandlingshjelpemidler for hjemmeboende pasienter – foreligger det risiko for kryssmitte ved gjenbruk og resirkulering av medisinsk teknisk utstyr?” Diplomoppgave våren 2011 av klinisk sykepleiespesialist Ellen Julie Hunstad, Norsk senter for cystisk fibrose. Se også denne artikkelen.
  

 - Infertilitet - menn 

Tidsskriftet 2008: Genetiske årsaker til mannlig infertilitet av K H Ørstavik

For medisinsk bistand og råd om å få barn for CF-par, ta kontakt med Norsk senter for cystisk fibrose.

Se også denne artikkelen om preimplantasjonsdiagnostikk (PGD)  fra Oslo Universitetssykehus. PGD er en metode som anvendes for å teste befruktede egg før de settes inn i kvinnen.


 - Å få barn – kvinner med CF
 

Denne artikkelen er på engelsk, men er skrevet av norske og svenske leger. Vi kan dessverre bare bringe søkesiden, da abstractet (kortversjonen) ikke lar seg linke til fordi artiklene ligger på en betalingstjeneste.

Søk på denne siden på informahealthcare.com på følgende uttrykk:

 - Acta Obstet Gynecol Scand 2002: Prevalence and outcome of pregnancies in Norwegian and Swedish women with cystic fibrosis

og

 - Acta Obstet Gynecol Scand 2002: Maternal and fetal morbidity in pregnancies of Norwegian and Swedish women with cystic fibrosis

Begge artikler er skrevet av Inger Ødegaard (N), Babill Stray-Pedersen (N), Karin Hallberg (?), Ole Christen Haanæs (N), Olav Trond Storrøsten (N) og Marie Johannesson (S)


cfnorge.no kommenterer: CF-bladet har en artikkel om hvordan kvinner med CF bør gå frem når hun og partneren ønsker å få barn. Artikkelen kan fås ved å sende en epost til post@nfcf.no, merk eposten ”Artikkel CF-kvinne barn”.

En CF-kvinne bør alltid kontakte sitt medisinske team for medisinsk bistand og råd om å få barn FØR man setter i gang "produksjonen". Ta gjerne kontakt med Norsk senter for cystisk fibrose


 - Årsaksbehandling (kausalbehandling)

Tidsskriftet 2001: Genterapi ved monogent arvelige sykdommer av K H Ørstavik J Apold

I USA arbeides det med å fremstille flere varianter av årsaksbehandlende (i motsetning til symptombehandlende) medikamenter – se Kalydeco godkjent for salg i USA på cfnorge.no. Søk på "Kalydeco" her på cfnorge.no for flere artikler om dette emnet.Psyko-sosial forskning/fagstoff

Nordisk sykepleieforskning 1/2014 side 15-17: Å leve med cystisk fibrose, et ensomt livslangt arbeid, av Jorunn Homme og Berit Sæteren

Tidsskrift for Sjelesorg 4 2013: Ventetid – i skyggen av sykdommen, av Hans Stifoss-Hanssen og Ellisiv Stifoss-Hanssen

Å leve med cystisk fibrose som voksen - bacheloroppgave i sykepleie våren 2012 av Inger Karin Natlandsmyr som selv har CF.

Vibeke Bregballe & co, 2011: Parenting adolescents with cystic fibrosis: the adolescents’ and young adults’ perspectives og langversjon Barriers to adherence in adolescents and young adults with cystic fibrosis: a questionnaire study in young patients and their parents 

Sykepleien 2008 96(5):72-73: Sorg, traumer og forandring av Jorunn Homme, klinisk sykepleiespesialist, CF-seksjonen, Ullevål universitetssykehus.

Sintef 2008: Sjeldne funksjonshemninger i Norge. Brukeres erfaringer med tjenesteapparatet. av Lisbet Grut.
Materialet om CF finnes i kapittel 8, sidene 78-90.

Tidsskriftet 2003: Cystisk fibrose i et pasientperspektiv av A K Wahl T Rustøen E Gjengedal J Homme B R Hanestad

 

Videoer

Den danske CF-foreningen har en egen samling med kombinerte foredrag & videopresentasjoner over en rekke relevant fagområder ved CF: Pseudomonas Aeruginosa, diabetes, medisinske intervensjoner ved bihuleinfeksjoner, acromobacter xylosoxidans 

 

Vitenskapelige journaler

Journal of Cystic Fibrosis er nå tilgjengelig gratis online (fra sommeren 2013). Dette gjelder utgaver/artikler som er eldre enn to år. Journalen utgis av Elsevier. Søk ved å bruke google.scholar eller ved å gå til science direct 

 Forskning på verdensbasis
Det er en kjennsgjerning at vi i Norge har begrensede ressurser til å drive banebrytende og ressurskrevende forskning. Mesteparten av verdens forskning foregår i USA, Japan, Tyskland. For CF-relatert forskning, anbefaler vi derfor å følge med på amerikanske nettsteder, spesielt Cystic Fibrosis Foundation (CFF). CFF er en stiftelse som er aktivt involvert i utvikling av nye medikamenter for CF.

 

 

 

 

 

 

 


Se også våre nyhetssaker om Fag og forskning

Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen