Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Se nyhetssaker om Smittevern

Smittevern

På denne siden finner du vårt materiell om smittevern i hverdagen, ved våre arrangement og overalt ellers hvor flere med cystisk fibrose, PCD og/eller transplanterte samles.

Oppdatert 8. mars 2023 

 

Om mikrober, cystisk fibrose og smittevern i hverdagen

Disse faktaarkene er spesiallaget for NFCF av vårt fagråd ved Ellen Julie Hunstad, klinisk spesialist i sykepleie/MPH. Faktaarkene er laget i PDF-format, er på 4 sider, og dermed lett å skrive ut dobbeltsidig på to sider.

 

Retningslinjer for smittevern når flere med CF, PCD og/eller transplanterte

med CF er samlet (smittevern for arrangement)

 • God hygiene for godt smittevern – vårt ansvar
 • Disse reglene gjelder for alle NFCFs arrangement

NFCF fagråd revidert mars 2023

 

God hygiene for godt smittevern ved CF og PCD – vårt ansvar

Bjørn Skrede og Ellen Julie Hunstad, NFCF fagråd 2023

Betydningen av smittevern ved cystisk fibrose (CF) er internasjonalt godt dokumentert, og dette har medført til bedret helse og økt overlevelse

for personer med CF.
Viktigst i dette smittevernet er de daglige rutiner innen hygiene for å redusere risiko for individuell smitte/resmitte, og direkte/indirekte kryssmitte mellom personer med CF og organtransplanterte med CF 
– gjeldende for sykehus, hjem og sosiale arenaer.

Fra de store CF organisasjonene (USA og Storbritannia) foreligger reviderte anbefalinger (2013) med et strengere smittevern ved innendørs og utendørs arrangementer hvor flere personer med CF deltar.

NFCF fagråd har valgt å gjøre noen endringer i anbefalt smittevern ved CF og PCD, og dette har særlig betydning for de sosiale arrangementer innen Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF).

 

Utskriftsvennlig versjon PDF reviderte smittevernregler 2023

 

Hvem gjelder dette for:

For personer som har CF, er organtransplantert-CF (Tx-CF) eller har primær ciliær dyskinesi (PCD).

 

1) Tilrettelegging av sosiale arenaer hvor flere personer med CF/Tx-CF/PCD deltar krever:

 

For personer med CF/Tx-CF/PCD:
 • Hold minst en meters avstand til andre med CF/Tx-CF/PCD - unngå fysisk kontakt som å klemme, kysse, etc.
 • Under møter bør man sitte som annenhver person med ”ikke CF/Tx-CF/PCD” imellom seg
 • Beskyttende hånd-og hostehygiene må gjennomføres.
Innendørs arrangement (kurs, møter):
 • Lokalene må ha god plass til deltakerne for å holde god avstand og unngå nærkontakt (eks. 20 personer med CF = rom til 40 personer med CF/Tx-CF/PCD + øvrige deltakere). 
 • Det må være tilgjengelig desinfeksjon for hender og overflater (bord m.m.).

 

Utendørs arrangement:

 • Bruk aktiviteter som ikke krever nærkontakt.
 • Planlagte aktiviteter vurderes av fagansvarlig for å sikre godt smittevern
 • Ved felles utstyr (treningsutstyr, leker) må desinfeksjon vurderes
Badeanlegg/svømmebasseng:
 • Felles bruk av basseng/badeanlegg ved NFCF kurs og møter frarådes.

 

2) Å omgås andre med CF/Tx-CF/PCD når man er på kurset/møtet – vanlig smittevern:

 

Utfør god respirasjons-/hostehygiene
 • Dekk alltid munn og nese når du hoster og nyser. Eller host/nys i albuen – ”hostekroken”. 
 • Du bør bruke éngangs-servietter eller lignende for å dekke munn og nese. Serviettene må o legges i plastpose, knytes igjen og kastes i søppelkasse.
 • Ikke spytt i vasken eller i toalettet - og helst ikke i naturen.
 • Inhalasjonsutstyr er ditt personlige utstyr, og skal ikke deles med andre.
 • Slimmobiliserende lungebehandling og inhalasjoner gjøres individuelt, og i enerom.
Utfør god håndhygiene
 • Vask hendene flere ganger daglig - før måltid, når man hoster/nyser i håndflaten, etter toalettbesøk og ellers ved behov.
 • Ha alltid med desinfiserende håndgel/håndspray/våtservietter til eget bruk.
 • Unngå å håndhilse. Bruk alternative gester - eller bare la håndhilsingen være! 
Utfør god mathygiene
 • Matservering – bruk serveringsbestikk, unngå at maten blir forurenset ved håndtering
 • Ikke del gjenstander som kopper, flasker, glass, bestikk, etc. 
Overnatting
 • Ikke del rom med andre med CF/Tx-CF/PCD - bortsett fra søsken.
 • Når du skal dusje - la vannet renne i 2-3 minutter - for å ”fortynne” evt. bakterier i dusjhodet.
 • Tenk hygiene - når alle gjør dette blir det verken sært eller spesielt.

 

3) For å kunne delta på kurs og møter hvor flere med CF/Tx-CF/PCD er samlet kreves:

 

Ekspektorat til mikrobiologisk dyrkning
 • Alle som ønsker å delta fysisk må sende/levere inn ekspektorat/larynxaspirat for CF-mikrobiologisk dyrkning.
 • Prøve nr 1 må sendes inn 8 uker uker før start av arrangementet.
 • Prøve nr 2 må sendes inn 2 uker før start av arrangementet.
 • Kopi av prøvesvar sendes senest en uke før arrangementet til legen som er oppgitt i invitasjon/innkalling.
 • Legen krysser av på tilsendt deltakerliste når prøver er godkjent for deltakelse, og returnerer denne til arrangør. Prøvesvar har konsekvenser for deltakelse på kurs/møter. Kun personer som har levert godkjent prøve innen fristen kan delta ved NFCF arrangement.
Hånd- og hostehygiene
 • Alle tar personlig ansvar med egen hånd- og hostehygiene for å redusere risiko for overføring av smitte mellom personer med CF.
  • Håndvask fjerner bakterier
  • Hånddesinfeksjon dreper bakterier
  • Å dekke munnen ved hoste og nese ved nysing hindrer dråpesmitte

 

4) Kan ikke delta på slike kurs og møter – strengt smittevern kreves:

 

 • Personer med CF/Tx-CF/PCD som har vekst av følgende mikrober i ekspektorat/larynxaspirat kan ikke delta på kurs der det er andre med CF:
  • MRSA (meticillin-resistente gule stafylokokker), Burkholderia cepacia complex (BCC), multiresistent Pseudomonas aeruginosa (MPA), non-tuberkuløse mykobakterier (NTM), Achromobacter xylosoxidans (AX).

 

Referanser:
 •  Infection Prevention and Control Guideline for Cystic Fibrosis: 2013 Update on JSTORCystic fibrosis cross-infection
 •  https://www.cysticfibrosis.org.uk/life-with-cystic-fibrosis/cross-infection
 • https://www.cff.org/medical-professionals/infection-prevention-and-control-clinical-care-guidelines
 

 


Se også våre nyhetssaker om Smittevern

Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen