Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Om våre fagartikler

Våre fagartikler er med få unntak skrevet av fagfolk innenfor ulike medisinske fagfelt innenfor cystisk fibrose. Det er etter hvert en del år siden de ble skrevet, og på noen områder har det vært stor utvikling både med hensyn til kunnskap og diagnostisering, behandling og oppfølging. På andre områder er informasjonen stadig aktuell. Artiklene kan være et fint utgangspunkt for samtale mellom lege og person med CF og/eller deres pårørende. For oppdatert kunnskap og behandling, henviser vi til Norsk senter for cystisk fibrose. 

Denne siden oppdatert 23. mars 2019

 

Norsk senter for cystisk fibrose - nasjonal kompetansetjeneste for cystisk fibrose

 

 

Mestring og kunnskap i hverdagen med CF 

Med våre tema- og fagartikler har vi ønsket å gi pasienter og deres familier en god tverrfaglig informasjon om hva som må tas hensyn til i hverdagen og ved ekstra krevende perioder med cystisk fibrose. Fagartiklene skal også gi pasientene og deres familier kunnskap og innsikt slik at de kan etterspørre riktig behandling og tjenester fra helse- og omsorgstjenesten. Også fagfolk og kommunehelsetjeneste kan ha nytte av våre tema- og fagartikler.

 

Fagartikler godkjent av Fagrådet

NFCFs Fagråd har gått gjennom og godkjent hver enkelt artikkel. Ansatte ved Norsk senter for cystisk fibrose har også bidratt med artikler. Forfatter(e) er angitt for hver enkelt artikkel. NFCF ønsker å rette en stor takk til alle involverte. Artikler godkjent av Fagrådet er merket "Godkjent av NFCFs fagråd".

Revisjon av fagartikler godkjent av fagrådet (tidligere artikkelsamling "CF-info") gjennomføres med prosjektmidler fra Extrastiftelsen.

Extralogo stempel

 

Andre fagartikler

Noen få av våre tema- og fagartikler er skrevet av andre og ikke gjennomgått av Fagrådet. Disse artiklene er som regel skrevet og/eller godkjent og gjennomgått av enkeltstående helsepersonell med lang klinisk erfaring i å gi helsebehandling til mennesker med CF. Skribent, kilde og eventuell godkjenningsautoriet er alltid oppgitt.

 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen