Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Om våre fagartikler

Viktig informasjon: Vi har tatt ned CF-info fra nettsiden. Dette har vi gjort fordi en god del var utdatert. Nye tema- og fagartikler er undervegs, og kommer før jul og utover nyåret. De nye artiklene integreres i sidestrukturen her på cfnorge.no.

Oppdatert 30. november 2015

 

Temaene videreføres og de nye og reviderte artiklene vil i all hovedsak bli plassert under de to menyvalgene Behandling og Rettigheter. CF-info vil altså ikke lenger være en egen avgrenset artikkelsamling med eget utseende. 

 

Mestring og kunnskap i hverdagen med CF 

Med våre tema- og fagartikler ønsker vi å gi pasienter og deres familier en god tverrfaglig informasjon om hva som må tas hensyn til i hverdagen og ved ekstra krevende perioder med cystisk fibrose. Fagartiklene skal også gi pasientene og deres familier kunnskap og innsikt slik at de kan etterspørre riktig behandling og tjenester fra helse- og omsorgstjenesten. Også fagfolk og kommunehelsetjeneste kan ha nytte av våre tema- og fagartikler.

 

Fagartikler godkjent av Fagrådet

NFCFs Fagråd har gått gjennom og godkjent hver enkelt artikkel. Ansatte ved Norsk senter for cystisk fibrose har også bidratt med artikler. Forfatter(e) er angitt for hver enkelt artikkel. NFCF ønsker å rette en stor takk til alle involverte. Artikler godkjent av Fagrådet er merket "Godkjent av NFCFs fagråd".

Revisjon av fagartikler godkjent av fagrådet (tidligere artikkelsamling "CF-info") gjennomføres med prosjektmidler fra Extrastiftelsen.

Extralogo stempel

 

Andre fagartikler

Noen få av våre tema- og fagartikler er skrevet av andre og ikke gjennomgått av Fagrådet. Disse artiklene er som regel skrevet og/eller godkjent og gjennomgått av enkeltstående helsepersonell med lang klinisk erfaring i å gi helsebehandling til mennesker med CF. Skribent, kilde og eventuell godkjenningsautoriet er alltid oppgitt.

 

 

 

 


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen