Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
BjornSkredePrivat

Bjørn Skredes takketale ved CF-jubileumsprisen


cf-prisen
03.05.2016
Sharon Gibsztein

Jeg er stolt, og CF-miljøet er som en familie, formidlet overlege Bjørn Skrede i sin takketale i forbindelse med tildelingen av CF-jubileumspris 2016 på Sørmarka 16. april. Bilde: privat.

 

Fordi lungelege Bjørn Skrede ikke hadde anledning til å være tilstede ved tildelingen av CF-jubileumsprisen på Sørmarka 16. april, hadde han sendt med en takketale som ble lest opp av hans NFCF-fagrådskollega Ellen Julie Hunstad.

Sammen med sine gode kolleger seksjonsoverlege Pål Finstad og Sandra Gursli, begge fra NSCF, ble Skrede hedret for sin innsats gjennom mange år for norsk CF-omsorg og mennesker med CF. Finstad og Gursli var til stede ved utdelingen, og holdt derfor sine takketaler direkte til forsamlingen.

 

Bjørns tale:

Hei alle på Sørmarka!

I går fikk jeg den overraskende - og hyggelige - nyheten om at jeg er tildelt CF-prisen for 2016!

Tusen takk! Jeg er veldig stolt over og tre inn i rekken av dem som har fått CF-prisen.

Grunnen til at jeg ikke er sammen med dere i dag, er at jeg skal på et annet arrangement som jeg ikke kan takke nei til  -  men jeg skulle gjerne vært med dere nå.

Jeg oppfatter pris-tildelingen som at mange i CF-miljøet setter pris på det arbeidet jeg gjør på Lungemedisinsk avdeling, OUS Ullevål. Jeg synes oppgavene innen CF-omsorgen både er givende og interessante! I CF-miljøet blir man jo som en stor familie - der man etter hvert blir godt kjent med CF-personene og ofte også deres familier. Som oftest er det positivt at man følger hverandre over mange år slik vi gjør, men det kan også være utfordringer både for CF personene og for oss helse-ansatte. Stort sett ser jeg det som udelt positivt å bli så godt kjent. Det gjør oppgavene veldig givende – og det at vi blir godt kjent gjør også hverdagen mye enklere for alle parter!

Til dem som tror at jeg skal ha mindre CF arbeid i fremtiden, kan jeg fortelle at det ikke stemmer.

Jeg skal fortsatt ha CF som min hovedbeskjeftigelse! Eneste forskjellen fra tidligere er at stillingen min nå er på Lungemedisinsk avdeling, OUS Ullevål og ikke på NSCF. I praksis betyr det at jeg får mer pasient-rettet arbeid enn tidligere. Og det er nettopp det jeg liker med jobben min!

Til slutt - tusen takk for årets pris. Den setter jeg veldig høyt! 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen