Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

CF-jubileumsprisen 2016 til Sandra Gursli


cf-prisen, opplæringsdager, årsmøter, organisasjon, behandling
17.04.2016
Gro Lereggen, Sharon Gibsztein, Anna Marie Jensen

Sandra Gursli CF prisen 2016

Fysioterapeut Sandra Gursli ved Norsk senter for cystisk fibrose ble lørdag 16. april tildelt CF-jubileumsprisen 2016. Foto: Anna Marie Jensen.

Det var en rørt og stolt prismottaker, se bildet, som gikk frem under stående applaus for å motta den 1. av tre CF-priser under festmiddagen lørdag kveld.

Dette er begrunnelsen som ble lest opp ved tildelingen under festmiddagen i forbindelse med årets Opplærings- og årsmøtehelg på Sørmarka utenfor Oslo.

Som så mange år opp gjennom i CF-prisens historie vil årets CF-pris gå til en person som i en årrekke har jobbet for å bedre CF-pasienters livskvalitet. Vedkommende har utvist stort engasjement og omsorg for pasienter, både på jobb og privat.

Prisvinneren har skrevet og medvirket til flere fagartikler innen sitt fagområde, som har blitt publisert nasjonalt og internasjonalt, og som har hatt stor betydning for behandlingen innen dette fagområdet.
Vedkommende har også utviklet kursopplegg for andre behandlere, og skrevet en fagbok der cystisk fibrose blir brukt som eksempel på hva som skal til for å etterleve et livslangt behandlingsløp.

Hun har i tillegg skrevet en Masteroppgave om lungefysioterapi, og hun har vært leder for den internasjonale faggruppen for CF-fysioterapi.
Hun holder et meget høyt faglig nivå, men evner likevel å snakke med og formidle riktig kunnskap, spesielt til barn med CF og deres pårørende.

I tillegg til å ha gode pedagogiske og faglige evner, er hun også lydhør for den enkelte pasients behov, og hun klarer å implementere dette på en fin måte i behandlingen.

Hun er også høyt anerkjent i sitt faglige miljø og har betydd mye for utviklingen av faget fysioterapi for CF.
Vi setter stor pris på det enorme arbeidet du har gjort!

Gratulerer med jubileumsprisen 2016, Sandra Gursli!

 

3 CF-priser i 40-årsjubileet

I forbindelse med at det i år er NFCFs 40-års jubileum, valgte NFCF å markere dette med å hedre hele tre dyktige og engasjerte mennesker med CF-prisen. Bli kjent med de to andre verdige mottagerne.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen