Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
SetWidth400 BjrnSkredenscf

CF-jubileumsprisen 2016 til Bjørn Skrede


cf-prisen, opplæringsdager, årsmøter, organisasjonen, behandling
17.04.2016
Gro Lereggen, Sharon Gibsztein, Anna Marie Jensen

Overlege Bjørn Skrede, tidligere ansatt ved Norsk senter for cystisk fibrose, voksenavdelingen, ble lørdag 16. april tildelt CF-jubileumsprisen 2016. Foto: googlet fra Ous.

Oppdatert 3. mai 2016

CF-prismottaker nummer to under festmiddagen lørdag kveld kunne dessverre ikke være tilstede, men hadde på forhånd fått beskjed om at han var tildelt prisen. Ellen Julie Hunstad mottok prisen på vegne av Skrede, og leste opp takketale fra ham.

Dette er juryens begrunnelsen slik den ble lest opp ved tildelingen under festmiddagen i forbindelse med årets Opplærings- og årsmøtehelg på Sørmarka utenfor Oslo.

Årets andre CF-pris går til en person som også har viet mye av sitt daglige virke for CF-omsorgen.

Vedkommende kan du risikere å møte både sent og tidlig i sin gjerning.

I tillegg til å drive CF-omsorg, er personen også kjent for å drive humorutvikling - både privat og under sitt virke. Personen er glad i friluftsliv, noe som kan bekreftes dersom man studerer den aktuelles nesen. Der vil man finne et arr etter et kort møte med asfalten – tohjuling som fremkomstmiddel under ammetåke er nok ikke å anbefale hvis man spør vedkommende.

Prisvinneren har vært kjent innad i CF-omsorgen siden Aker (ny og gammel tidsregning?), og har en medisinsk doktorgrad og en godkjenning som spesialist i lungemedisin siden 2002. Som person er prisvinneren en inkluderende person, og er åpen for at andre skal kunne hospitere på klinikken.

Han (for denne gangen er det en mann) har siden 1998 vært med på å bygge opp den lungemedisinske seksjonen for voksne med cystisk fibrose, og har siden videreutviklet seksjonen og behandling.

Han har vært med på å forme og utvikle høy medisinsk kompetanse på behandling, og videre oppfølging av dette. Han var den første som satte Kalydeco på dagsorden, og måtte forsvare seg for å ha satt pasientens kliniske behov i sentrum. Han har også hatt tett tverrfaglig samarbeid med transplantasjonsteamet på Rikshospitalet, noe som har medvirket til at mange CF-pasienter har fått livreddende behandling med nye organer.

Han har vært engasjert i klinisk arbeid og har pr i dag det kliniske ansvaret for de voksne regionpasientene ved OUS, og har vært koordinator for forskning og fagutvikling.

Han har i en årrekke vært medlem i NFCFs fagråd, og vært med i planleggingen av den årlige opplæringsdagen.

Så tusen takk for hederlig innsats i mange år,

Og gratulerer med Jubileumsprisen 2016 Bjørn Skrede!

 

3 pristildelinger i 40-årsjubileet

I forbindelse med at det i år er NFCFs 40-års jubileum, valgte NFCF å markere dette med å hedre hele tre dyktige og engasjerte mennesker med CF-prisen. Bli kjent med de to andre verdige mottagerne.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen