Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

CF-jubileumsprisen 2016 til Pål Finstad


cf-prisen, opplæringsdagen, årsmøter, organisasjon, behandling
17.04.2016
Gro Lereggen, Sharon Gibsztein, Anna Marie Jensen

Pal Finstad CF prisen 2016

Seksjonsoverlege Pål Finstad ved Norsk senter for cystisk fibrose, voksenavdelingen, ble lørdag 16. april tildelt CF-jubileumsprisen 2016. Foto: Anna Marie Jensen.

Den 3. CF-prismottakeren mottok også prisen til stående applaus, og han takket ydmykt og stolt for at nettopp han også ble tildelt den æren dette er.

Dette er juryens begrunnelsen slik den ble lest opp ved tildelingen under festmiddagen i forbindelse med årets Opplærings- og årsmøtehelg på Sørmarka utenfor Oslo.

 

Årets tredje CF-pris går også til en person som har viet mye av sitt daglige virke for CF-omsorgen.

Denne person kan du også risikere å treffe på både sent og tidlig. Vedkommende har faglig tyngde innen sitt felt, og har vært med på å «normere» den gode behandlingen som gis til en bestemt aldersgruppe for CF-pasienter.

Vedkommende er spesielt god til å se enkeltmennesket, og er spesielt opptatt av barn. Eller i hvert fall hvordan man kan lage disse barna –  eller kanskje mer hvordan den svangre tas vare på, ved å tilrettelegge for tverrfaglig oppfølging under denne tiden. Prisvinneren er god på å stille de vanskelige spørsmål, for eksempel hva vet barn av CF-foreldre om foreldrenes sykdom.

Han reiser ut i Norge for å møte og behandle pasienten lokalt dersom det trengs. Han sprer kunnskap og bygger nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Han har også jobbet gratis ett år på et sykehus i USA, for å lære mer om CF.

Han er også en av dem som har vært med på å forme og utvikle høy medisinsk kompetanse på behandling og videre oppfølging av dette i Norge, og han er opptatt av at det kliniske kompetansebehovet må stå sentralt i kompetansesenterfunksjonen – og at behandlingsfunksjonen må opprettholdes ved kompetansesenteret. Han har jobbet for at alle pasienter med CF skal ha et opphold på NSCF 1 gang pr år.

Så tusen takk for hederlig innsats i mange år,

Og gratulerer med Jubileumsprisen 2016 Pål Finstad!

 

3 pristildelinger i 40-årsjubileet

I forbindelse med at det i år er NFCFs 40-års jubileum, valgte NFCF å markere dette med å hedre hele tre dyktige og engasjerte mennesker med CF-prisen. Bli kjent med de to andre verdige mottagerne.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen