Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
chairBlack 1020054 640

Kunngjøring: Ekstraordinært årsmøte i NFCF


organisasjon, styret, årsmøter
01.05.2016
Sharon Gibsztein

NFCF mangler en valgt leder og nestleder. Dette var resultatet etter det dramatiske årsmøtet 17. april. Derfor vil det bli et ekstraordinært årsmøte 19. juni klokken 20.00. Styremedlem Jan Olav Reffhaug fungerer som setteleder frem til det ekstraordinære årsmøtet.

 

Vi ber så mange som mulig sette av en kveldstime den dagen.

Saker:

  • Valg av leder
  • Valg av nestleder
  • Valg av ett medlem til fagrådet

 

Innkalling sendes alle medlemmer senest 2 uker før møtet.

Eventuelle andre saker må meldes styret senest 4 uker før møtet, dvs innen 21. mai 2016. Saker sendes til post@nfcf.no og merkes «Årsmøtesak».

Møtet vil bli avholdt via telefonkonferansesystem. Nærmere informasjon kommer i innkallingen.

 

Kjenner du noen som passer til vervene? Ta kontakt!

Det er nedsatt en ny valgkomité som består av

  • Hårek M. Hansen, leder – send epost til Hårek eller ta kontakt på mobil 95 13 56 52.
  • Bjørghild B. Seliussen
  • Ingvild Kårvatn

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen