Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
BF NTmote10aug2021

Beslutningsforum: ekstra dialogmøte om Kaftrio


kaftrio, presisjonsmedisiner for cf, interessepolitikk, medikamentnytt, behandling
06.08.2021
Sharon Gibsztein

Tirsdag 10. august klokken 12 skal Beslutningsforum ha et ekstra dialogmøte hvor kun CF-medisinene står på sakslisten. 

 

Nye metoder skriver at det ikke skal fattes noen beslutninger i møtet, men at fagdirektørene skal diskutere prinsipielle problemstillinger knyttet til legemidler til behandling av cystisk fibrose. 

Det er relativt uvanlig at Beslutningsforum har ekstra møter utenom de faste månedlige møtene, og at de kun har ett tema på sakslisten. Vi ser det som positivt at Beslutningsforum nå har et eget møte om CF-medisinene. Selv om det ikke er konkret formulert, regner vi det som sikkert at "legemidler til behandling av cystisk fibrose" er de årsaksbehandlende medisinene, deriblant Kaftrio. 

Vi i CF-foreningen vil følge opp utfallet fra tirsdagens ekstramøte nøye.

Neste ordinære beslutningsmøte i Beslutningsforum er mandag 30. august.  

 

Kaftrio-prosessen i Norge 

21. august er det ett år siden Kaftrio ble godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter. Danske pasienter fikk ta i bruk Kaftrio allerede i september 2020. I januar i år sa Beslutningsforum Nei til Kaftrio til norske CF-pasienter. I løpet av sommeren 2021 har både Italia, Frankrike og Portugal fått sine nasjonale Kaftrio-avtaler på plass for sine CF-pasienter. Fra før har over 25 land inngått avtale om Kaftrio for sine CF-pasienter, i følge produsenten.

CF-foreningen og mennesker med cystisk fibrose har i løpet av det siste året jobbet hardt for å få oppmerksomhet rundt Kaftrio og hvor viktig denne årsaksbehandlingen er for mennesker med CF. Det har vært flere medieoppslag, og ledende politikere har bragt saken inn for Stortinget i flere omganger. 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen