Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
PortugakKaftrio nett

Kaftrio godkjent i Portugal


presisjonsmedisiner for cf, kaftrio, medikamentnytt, behandling
31.07.2021
Sharon Gibsztein

I følge den portugisiske CF-foreningen, ble årsaksbehandlingen Kaftrio godkjent av portugisiske legemiddelmyndigheter 21. juli i år. Dermed har Portugal, Italia og Frankrike fått sine Kaftrio-avtaler i løpet av noen korte sommeruker, og føyer seg til de mange landene som nå har godkjent Kaftrio til bruk for sine cystisk fibrose-pasienter. I Norge venter vi fortsatt.

 

Associação Nacional de Fibrose Quística skriver i sin nyhetssak at Kaftrio nå er godkjent for bruk i landets offentlige helsevesen for mennesker med CF som er 12 år eller eldre og som er homozygote for F508del -mutasjonen, og for de som er heterozygot for F508del i CFTR -genet med en minimal mutasjon av funksjon (MF).

Den nye avtalen dekker også Orkambi for barn med CF i alderen 2-11 år som er homozygote for F508del -mutasjonen, altså har dobbel F508del-mutasjon.

Produsent Vertex annonserte avtalen på sin twitterkonto 22. juli i år (se faksimile/skjermdump).  VertexTweeet22072021 Kaftrio Portugal2

 

Norge sa Nei

I Norge fikk den livsendrende og livreddende årsaksbehandlinger Kaftrio i januar i år Nei i Beslutningsforum. Dette uten at det var gjort en metodevurdering, slik systemet i Nye metoder krever. I en metodevurdering ser man på medisinens dokumenterte effekt, og måler den opp mot kostnad. I tilfellet Kaftrio har altså Beslutningsforum ikke engang vurdert hva medisinen kan bety for helsen til mennesker med cystisk fibrose.

 

Skal vi være de siste??

I løpet av den siste uken i juni fikk både franske og italienske CF-pasienter sin Kaftrio-avtale. Fra før gir blant andre USA, Danmark, Island, Finland, Storbritannia og Irland Kaftrio til sine CF-pasienter – for å nevne noen. Produsenten sier de har inngått avtaler i mer enn 25 land.

Skal virkelig norske CF-pasienter være blant de siste i Europa som får tilgang til denne medisinen?

Vi oppfordrer alle gode krefter; produsent, Sykehusinnkjøp og Nye metoder, til å få på plass en norsk avtale så raskt som mulig. Hver ny dag uten denne behandlingen, er en ny dag med nye organskader for norske CF-pasienter.

Alle har rett til å puste!

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen