Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
ItaliaKaftrio

Italienske CF-pasienter får nå Kaftrio


behandling, medikamentnytt, interessepolitikk
27.06.2021
Sharon Gibsztein

Produsenten og italienske myndigheter har nettopp inngått en omfattende pakkeavtale som gir italienske cystisk fibrose-pasienter tilgang til Kaftrio og en rekke andre tidligere årsaksbehandlinger. Fremtidige indikasjonsutvidelser er også inkludert i avtalen. I Norge står prosessen for Kaftrio stille.

 

Den italienske pakkeavtalen omfatter offentlig refusjon for alle Vertex sine Europagodkjente årsaksbehandlinger, og ble offentliggjort 25. juni 2021.

I Norge fikk den livsendrende og livreddende årsaksbehandlinger Kaftrio i januar i år Nei i Beslutningsforum. Dette uten at det var gjort en metodevurdering, slik systemet i Nye metoder krever. I en metodevurdering ser man på medisinens dokumenterte effekt, og måler den opp mot kostnad. I tilfellet Kaftrio har altså Beslutningsforum ikke engang vurdert hva medisinen kan bety for helsen til mennesker med cystisk fibrose.

Fra før gir blant andre Danmark, Island, Finland, Storbritannia og Irland Kaftrio til sine CF-pasienter – for å nevne noen.
Produsenten sier de har inngått avtaler i mer enn 25 land.

Skal virkelig norske CF-pasienter være blant de siste i Europa som får tilgang til denne medisinen?

Vi oppfordrer alle gode krefter; produsent, Sykehusinnkjøp og Nye metoder, til å få på plass en norsk avtale så raskt som mulig. Hver ny dag uten denne behandlingen, er en ny dag med nye organskader for norske CF-pasienter.

Alle har rett til å puste!

 

Den italienske pakkeavtalen

Her er hva den italienske avtalen omfatter:

Italienske pasienter i alderen 12 år og eldre med en F508del-mutasjon og en minimal funksjonsmutasjon (F / MF) eller to F508del-mutasjoner (F / F) i cystisk fibrose transmembran konduktansregulator (CFTR) -gen vil nå ha tilgang til KAFTRIO® (ivacaftor / tezacaftor / elexacaftor) i et kombinasjonsregime med ivacaftor (Kalydeco).

I tillegg vil kvalifiserte pasienter i alderen to år med CF som har to kopier av F508del-mutasjonen i CFTR-genet (F / F), i henhold til avtalen nå få tilgang til ORKAMBI® (lumacaftor / ivacaftor).

Kvalifiserte pasienter i alderen 12 år og eldre som enten har to kopier av F508del-mutasjonen (F / F), eller en kopi av F508del-mutasjonen og en annen responsiv gjenværende funksjonsmutasjon i CFTR-genet (F / RF), vil ha bred tilgang til SYMKEVI® (tezacaftor / ivacaftor) i kombinasjon med ivacaftor.

Avtalen utvider også tilgangen til KALYDECO® (ivacaftor) for kvalifiserte pasienter i alderen ett år og eldre.

I tillegg dekker avtalen eventuelle nye godkjente indikasjonsutvidelser for Vertex CF-medisiner som er sendt inn og godkjent for refusjon i løpet av kontraktsperioden. Orkambi og Symkevi er førstegenerasjons årsaksbehandlinger.

 

Norge

Slik cfnorge.no forstår det, er det i Norge en antagelse om at Kaftrio og Kalydeco i kombinasjon, samt Kalydeco som monobehandling vil være de mest aktuelle årsaksbehandlingene. Symkevi kan kanskje være aktuelt for noen få, litt avhengig av hvilke aldersgrupper Kaftrio til enhver tid er europagodkjent for.

CF-foreningen jobber aktivt og bredt for å få tilgang til Kaftrio for norske CF-pasienter. Vi har en bred tilnærming og har kontakt med og formidler informasjon og innspill til helseforvaltningen, Nye metoder, Beslutningsforum, helse- og omsorgsdepartementet, mediene, produsenten, interessepolitiske paraplyorganisasjoner, og et tverrpolitisk utvalg stortingspolitikere.

Vi har også lansert en egen kampanje for sosiale medier.

Følg vårt arbeid på facebooksiden vår CFNorge og på vår insta cf_norge.

Se helseminister Bent Høie bli utfordret om Kaftrio-saken av andre politikere i VG. 

Pressemelding fra Vertex 25. juni 2021

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen