Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
vaccination 1215279 1280

Vaksiner og CF


opplæringsdag, behandling, reise med cf, leve med cf
12.05.2019
Sharon Gibsztein

Vaksiner, meslinger, reise, tuberkulose og mykobakterier var noen av temaene på årets spørretime med CF-senterleder Olav Trond Storrøsten. Nyttig lesning, særlig nå før ferien! Spørretimen er en del av programmet på Opplæringsdagen som ble arrangert i april i år.

Oppdatert 22. mai 2019 

De aller fleste nordmenn har tatt vaksine mot meslinger og en rekke andre sykdommer, i tillegg til BCG-vaksinen, som er vaksine mot tuberkulose. Om du er usikker på om du er vaksinert, kan du sjekke Mine vaksiner på helsenorge.no  eller spørre din mor om vaksinasjonskortet. Se også oversikt over barnevaksinasjonene lengst ned i artikkelen.

 

Vaksiner hjemme og på ferie

Sør og øst i Europa er det et økende problem med lav vaksinedekning for meslinger, tuberkulose og BCG-vaksinen. Også andre steder i verden er lav vaksinedekning et problem. 

Om du skal på ferie, kan det være lurt å sjekke vaksinedekningen på reisemålet. CF-senterleder Olav Trond Storrøsten anbefaler at man vaksinerer seg etter hva som er spesielt problem dit man skal reise. Folkehelseinstituttet har egne sider med reiseråd og informasjon om vaksinedekning i utlandet. Storrøsten sier også at det ikke er farlig å ta en ekstra meslingvaksine, se link nedenfor om oppfriskningsvaksiner.
Fra tilhørerne kom det også et innspill om at hvis man her hjemme ferdes i miljøer med mennesker med usikker vaksinestatus, kan det være lurt å revaksinere seg.

 

Non-tuberkuløse mycobakterier (NTM)

Det var også et spørsmål om tuberkulosevaksine sikrer mot infeksjon med non-tuberkuløse mycobakterier (NTM). Infeksjon med NTM er økende blant mennesker med CF, og slik infeksjon kan være svært krevende å behandle. Til dette svarte Storrøsten at han aldri har hørt om at tuberkulosevaksine beskytter mot mycobakterier. Man kan altså ikke beskytte seg mot mycobakterier ved å ta tubvaksine.

 

Antibiotikaresistens

Vi tar også med litt om antibiotikaresistens, som var en del av Per Kristian Knudsens innlegg. Det er stadig større utbredelse av resistens mot ulike typer antibiotika, noe som er en vesentlig trussel spesielt for mennesker med CF. Redaksjonen har funnet frem til dette kartet med oversikt over utbredelse av resistens her. Du kan søke på ulike typer antibiotika og ulike patogener (bakterier). Se video om Knudsens doktorgrad på antibiotikaresistens og barn med CF.

 

Mer om vaksiner fra Folkehelseinstituttet:

Aktuelle nyhetssaker fra andre:

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen