Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
bakterie gronn tegning3

Immunterapi mot non-tuberkuløse mykobakterier?


behandling, fag og forskning
13.05.2019
Sharon Gibsztein

Infeksjoner med såkalte NTM; non-tuberkuløse mykobakterier, er et økende problem blant mennesker med CF. Nå forskes det for å få frem flere og bedre medisiner for denne typen kompliserte infeksjoner.

 

Mennesker med cystisk fibrose er spesielt utsatt for infeksjoner med non-tuberkuløse mykobakterier (NTM). Slike infeksjoner er svært krevende å behandle, og de kan ofte bli kroniske. Pasienten må gjerne gjennom en slitsom og avansert multi-antibiotikabehandling i opptil et år. Behandlingen har mange bivirkninger, og man er heller ikke garantert at behandlingen virker.

NTM-infeksjoner hos mennesker med CF skyldes som regel Mycobacterium abscessus (M. abscessus) eller Mycobacterium avium complex (MAC). Denne typen bakterier er i slekt med tuberkulosebakterier, men er ikke det samme, og tuberkulosevaksine beskytter ikke mot non- tuberkuløse mykobakterier (kilde: OTS 6. april 2019).

 

Immunterapi mot NTM?

Det forskes for tiden på flere medikamenter som kan brukes ved denne tilstanden. Savara Pharmaceuticals er i gang med fase 2-testing av medisinen Molgradex på CF-pasienter. Hvis de lykkes, kan dette bli en medisin som styrker immunforsvaret i lungene i kampen mot NTM-infeksjonen. Altså er dette en slags immunterapi mot non-tuberkuløse mykobakterier (NTM). Du kan se mer detaljert informasjon lenger ned.

 

CFF gir 5,1 millioner USD til medisinforskning for NTM

Et annet prosjekt foregår i samarbeid mellom selskapet TB Alliance og den amerikanske CF-foreningen, CFF. CFF gir selskapet opp mot 5,1 millioner USD til et program for medisinutvikling i samarbeid med Johns Hopkins University. Målsetningen er å identifisere virkestoffer som kan brukes til å behandle multiresistente non-tuberkuløse mykobakterieinfeksjoner som i økende grad blir funnet hos mennesker med CF. En viktig del av prosjektet er å lage modeller som gjør det mulig å teste ut de aktuelle virkestoffene før de skal testes på mennesker. Du kan se mer detaljert informasjon lenger ned.

 

Mer om molgradex og immunterapi-prosjektet

Molgradex er en inhalasjonsmedisin. Den er en kunstig fremstilt type av et menneskelige protein som stimulerer makrofager; granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF). GM-CSF lages og utskilles vanligvis av ulike typer immunceller for å fremkalle en reaksjon mot sykdomsfremkallende organismer (bakterier og virus). Ifølge selskapet, er målsetningen med Molgradex å stimulere lungenes immunsystem og dermed hjelpe kroppens naturlige evne til å slå tilbake infeksjonen.

Ca 30 CF-pasienter med kronisk lungeinfeksjon er med i den åpne Fase-2a studien som heter ENCORE. Her skal man teste hvor effektiv Molgradex er. Alle disse pasientene har kronisk lungeinfeksjon med NTM, forårsaket av enten Mycobacterium abscessus (M. abscessus) eller Mycobacterium avium complex (MAC). De inkluderte pasientene (alle er over 18 år) vil allerede være i gang med antimykobakteriell behandling, tåler ikke, eller responderer ikke på NTM-antibiotika. Studien vil også inkludere pasienter som ikke oppfyller kravene for å starte opp antibiotikabehandling.
De 30 skal inhalere 300 mikrogram (mg) Molgradex en gang per dag i 48 uker, etterfulgt av en 24-ukers oppfølgingsperiode.

Det studien først og fremst vil bli målt på (primærendepunkter), er om man kan oppnå tre negative NTM-dyrkninger på rad med fire ukers mellomrom. I tillegg vil man samle inn data (sekundære endepunkter) om lungefunksjonsmålinger og pasientrapporterte data, samt mikrobiologiske indikasjoner.

 

Mer om TB Alliance-prosjektet

De neste tre årene skal TB Alliance identifisere og teste potensielle behandlinger for infeksjoner forårsaket av Mycobacterium abscessus(M. abscessus) og Mycobacterium avium complex (MAC), to typer non-tuberkuløse mykobakterieinfeksjoner (LINK: nontuberculous mycobacteria) (NTM).

 

Slektskap gir muligheter

Gruppen av bakterier som utgjør forskjellige typer NTM, inkludert M. abscessus og MAC, er i slekt med bakteriene som forårsaker tuberkulose (TB). TB Alliance har allerede fått frem medisinalternativer for tuberkulose som nå testes i pasientstudier. Denne kunnskapen og erfaringen, sammen med likhetene mellom NTM og tuberkulose, gjør at TB Alliance er en ideell samarbeidspartner for å få frem NTM-medisiner for mennesker med CF.

 

Tre klasser virkestoffer

Mens TB Alliance jobbet med medisiner for tuberkulose, fant de tre kjemiske klasser med virkestoffer som viser potensial for behandling av M. abscessus og MAC. Med den økonomiske støtten fra CFF vil selskapet nå jobbe med hvert sett av disse virkestoffene for å identifisere hvilke som er mest effektive mot disse bakteriene. Formålet er å lage en eller flere nye medisiner som er bedre enn de vi har i dag.

 

Må testes grundig før pasientstudiene

En av utfordringene med å utvikle nye behandlinger for NTM er mangelen på prekliniske dyremodeller som gjengir ulike aspekter av CF. Med slike dyremodeller kan forskerne bedre forutse effekten av en mulig medisin før de testes på mennesker. 

Som en del av dette prosjektet skal TB Alliance utvikle en preklinisk modell for kroniske NTM-infeksjoner. Dette igjen vil gjøre det lettere å identifisere hvilke virkestoffer eller kombinasjoner av virkestoffer som vil kunne være effektive hos mennesker. Prosjektet gjøres i samarbeid med det velrennomerte Johns Hopkins University. JHU har fra før utviklet en prediktiv modell for tuberkulose som har vært brukt til å evaluere nye TB-legemiddelregimer.

CF Foundation støtter forskning for å forbedre diagnosen og eksisterende behandlinger for NTM, samt å evaluere nye terapier som retter seg mot bakteriene. To nye studier tar sikte på å skape standard måter å diagnostisere og behandle NTM-infeksjoner.

CFF finansierer en bred portefølje av nye behandlinger for komplikasjoner ved cystisk fibrose, spesielt kroniske og ustabile infeksjoner. I november 2018 lanserte stiftelsen infeksjonsforskningsinitiativet, hvor målet er forbedret gjenkjenning, diagnose, forebygging og behandling av ulike infeksjoner ved CF.

 

Denne saken er basert på følgende nyhetssaker:

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen