Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
UngdomshelstrategiMontasje liten

#ungdomshelse – hva så?


ung med CF, ungdomsrådet, behandling, interessepolitikk
27.06.2016
Kristin Kjønnøy Slettvåg

I midten av juni ble Norges første strategi for ungdomshelse lansert, og tilstede på lanseringen var ungdomsrådet i NFCF. Illustrasjon: fotomontasje med øverst fra venstre med klokken: forsiden av rapporten, helseminister Bent Høie og bilde av trekløveret fra Unge funksjonshemmede Kristin Kjønnøy Slettvåg, generalsekretær Synne Lerhol og styremedlem Anniken Rolf Golseth.

 

Strategien sier noe om hvordan regjeringen vil bedre helsetilbudet til ungdom og unge voksne, og er noe Unge funksjonshemmede har jobbet for siden 2009. Ungdomsrådet i NFCF vært med i arbeidet og bidratt underveis med innspill om hva som kan gjøre tilbudet til unge med cystisk fibrose bedre.

 

Mange gode tiltak

Ungdom faller mellom to stoler i et helsevesen som ikke er tilpasset dem. Nå settes de spesielle behovene til ungdom i sentrum, og vi er veldig fornøyde med at strategien setter fokus på psykisk helse. Dette er noe ungdomsrådet i NFCF har kjempet for. Det kommer også krav om ungdomsråd ved alle sykehus, slik at det blir større mulighet for unge pasienter til å påvirke egen hverdag.  

 

Fortsatt en vei å gå

Til tross for mange gode tiltak, kommer strategien noen steder til kort for oss som bruker helsetjenestene mest. Ungdomsrådet i NFCF er sammen med Unge funksjonshemmede med videre i arbeidet med å sørge for at tiltakene i strategien blir gjennomført i praksis, og for å sørge for flere gode tiltak som kan bedre tilbudet til ungdom med kroniske sykdommer.

 

Vi trenger dine erfaringer!

Når vi arbeider for en bedre hverdag for unge med CF, trenger vi å vite hvor skoen trykker. Del dine erfaringer, innspill og tips med oss!

Kontakt ungdomsrådet 

 

cfnorge.no informerer: Kristin Kjønnøy Slettvåg er medlem i NFCFs Ungdomsråd og også styremedlem i Unge funksjonshemmede.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen