Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Møt NFCFs nye leder!


styret, organisasjon, årsmøter, pcd
19.06.2016
Anna Marie Jensen

TrineMMFossen

I ekstraordinært årsmøte søndag 19. juni 2016 ble Trine Mathilde Mørk Fossen, bildet, fra Oslo valgt til leder for Norsk forening for cystisk fibrose. Foto: Anna Marie Jensen

Trine Mathilde er 38 år, gift med Lasse (40), mamma til Mathilde (8) og Helene (5) og matmor til Glitre, en hundevalp av rasen dansk-svensk gårdshund. Hun er utdannet regnskapskonsulent, og jobber som regnskapsmedarbeider hos HS Regnskap-Invest AS på Haslevollen i Oslo.


Ønsket om å bidra

Trine vet at NFCF er en viktig støttespiller i manges liv, dette fikk ekteparet Mørk Fossen selv erfare da Mathilde fikk diagnosen nær 4 år gammel. Å vite at det satt mennesker rundt om i hele Norge, som velvillig og hjelpsomt delte av sine erfaringer var til meget stor hjelp. Hun ønsker å bidra til at foreningen skal fortsette å være et forum hvor alle blir hørt og sett, hvor ingen spørsmål er dumme og hvor man kan hente kunnskap når man trenger det. Trine er likeperson, og ser at det denne ordningen bidrar med når det gjelder mellommenneskelige forståelse er viktig for foreningens medlemmer.


«Å ha sitt eget CF-leksikon i lomma»

Et leksikon består av en mengde kunnskap, og det gjør også NFCF. I hvert eneste ledd i foreningen sitter det mennesker med ulike interesseområder, som hver på sin måte styrker opplevelsen av at NFCF er en kunnskapsrik organisasjon. Selv synes Mørk Fossen at det er medisinsk forskning som er mest spennende, men innser at det blir mye annet å sette seg inn i i tiden fremover også. Og da hjelper det å ha en sterk organisasjon i ryggen, å ha «sitt eget CF-leksikon i lomma». NFCF skal også i fremtiden holde seg oppdatert på hva som skjer innen CF-medisinen, og ta nødvendige initiativ for å sikre CF-pasienters rettigheter.

Trine vil i tiden fremover sette seg inn i de forskjellige delene av NFCF, og her kommer hennes 2 år som styremedlem i NFCF region Sør-Øst godt med. Her har hun blant annet hatt ansvaret for barne- og ungdomstreff i regionen, samt deltatt aktivt i planleggingen av andre arrangementer.

PCD-delen av foreningen er en av de tingene hun vil se nærmere på. Dette må evalueres igjen til høsten, slik at man eventuelt kan sette i gang jobben med navn- og vedtektsendringer.


NFCFs første leder med lønn

Å være leder i en pasientorganisasjon krever at vedkommende bruker en del tid. Ikke bare skal organisasjonene ledes, men det vil også være behov for å delta på konferanser, møter og i diverse forum. Det har vist seg stadig vanskeligere å få noen til å ta på seg ledervervet, og Trine Mathilde Mørk Fossen var klar på at hun kun tok på seg vervet hvis det ekstraordinære årsmøtet sa ja til å lønne leder. Dette medfører at overføringene til regionene i en periode blir redusert, men Trine mener bestemt at dette er et nødvendig grep for å sikre et sterkt NFCF også i fremtiden. NFCF kjøper regnskapstjenester fra tidligere økonomiansvarlig Hårek M. Hansen, og styrevervet som økonomiansvarlig får derfor en annen betydning enn tidligere. Mørk Fossen mener det vil være naturlig at det i dette vervet ligger oppgaver som går ut på å søke om midler fra private så vel som offentlige aktører.

Trine Mathilde Mørk Fossen takker for tilliten som har blitt vist henne, og lover å jobbe for at Norsk forening for cystisk fibrose fremdeles skal fremstå som en inkluderende og kunnskapsrik forening! 

Det ble også valgt nestleder og et styremedlem, henholdsvis Jan Olav Reffhaug og Kurt Helge Sjursen, i det ekstraordinære årsmøtet. Vi ønsker de tre nyvalgte, og resten av styret, lykke til i det kommende året!

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen